Kişisel Verilerin Korunması

KVKK – Kişisel Verilerin Korunması

Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler başlıklı 12.maddesine göre Veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un Kabahatler başlıklı 18.maddesine göre;  12.maddede belirtilen Veri güvenliği tedbirlerini yerine getirmeyenler 27.040 TL’den 1.802.641 TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılabileceklerdir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ile kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önüne geçilerek kişisel verilerin muhafazasının sağlanması ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasının temini için veri sorumlularına yol göstermesi amacıyla alınabilecek teknik ve idari tedbirlere yer verilmiştir.

Şirket içerisinde fiziki ortamlarda gerçekleştirilen toplantıların ve eğitimlerin yanı sıra Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle işyerlerinde diğer işlerde olduğu gibi KVKK Uyum süreçlerinde yer alan eğitim faaliyetlerin uzaktan eğitim ile yapılmasına başlanmıştır.

Bu kapsamda; Eralp Danışmanlık tarafından KVKK Uyum Süreci yürütülen şirketlerin uyum süreçlerinde yer alan irtibat kişileri ve komisyon üyelerine yönelik olarak  Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci uzaktan eğitimleri planlanmıştır. 

Uzaktan eğitimler Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olup eğitim sırasında sorulacak bilgi sınama testleri ile eğitim etkileşimli hale getirilecektir.

Uzaktan eğitim programına kayıt olup eğitime katılanlara Eralp Danışmanlık markası olan LegalTalks tarafından katılım belgesi verilecektir.

Katılım Belgeleri kişiye özel olarak üretilecek olup katılım belge numarası girmek sureti ile internet üzerinden doğrulanabilecektir. Pdf ortamında şirketin İnsan Kaynakları Birimi’ne e-posta ile gönderilecek katılım belgenin bir örneği çalışana gönderilebilecek ayrıca çıktısı alınarak özlük dosyalarında muhafaza edilmesi de mümkün olabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilecek eğitimlerin yeri ve süresi gibi konularda henüz bir standart belirlenmemiş olduğundan Kurum’un hazırladığı rehberlerdeki çerçeveye bağlı kalınarak verilecek bu eğitimlerin şirketlerin uyum süreçlerinde yer alan irtibat kişileri ve komisyon üyeleri için yeterli olacağı değerlendirilmektedir.

Hakkımızda

Hakkımızda

LegalTalks

Av.Özgür Eralp tarafından Hukuk alanındaki yeni gelişmelerin modern eğitim ve etkinlik yöntemleriyle ilgililerine sunulması amacıyla kurulmuştur.

10.05.2014 tarihinde www.legaltalks.net alan adının alınmasıyla resmen başlatılmıştır.

6 Mayıs 2015 – İlk uluslararası eğitim; İstanbul Nippon Hotel’de Stephen Mason tarafından verilen  “Our Digital World in Legal Context” ile gerçekleşmiştir.

01.02.2018 – Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka için başvurulmuştur.

02.02.2018 – www.legaltalks.com.tr alan adının da alınmasıyla hizmetlerine bu site üzerinden sürdürmeye başlamıştır.

21.02.2018 – Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili ilk eğitim Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi konusunda Point Hotel Barbaros İstanbul’da yapılmıştır.

24.09.2018 tarihinde  LegalTalks 2018 10044 numarasıyla TPE nezdinde marka tescili gerçekleşmiştir.

ORGANİZASYON HİZMETLERİ

Yurt içinde ve yurtdışında, ticari şirketlere, kar amacı gütmeyen organizasyonlara, resmi kuruluşlara, her türlü tüzel ve gerçek kişilere, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İnternet, Bilişim, Elektronik Haberleşme, Adli Bilişim, Elektronik Keşif, Elektronik delil, Akıllı Kimlik Kartları, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Bilgi Toplumu, Elektronik İmza, Mobil İmza, Elektronik Posta, Elektronik Tebligat, Kayıtlı Elektronik Posta, Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Toplumu, Sosyal Medya Uygulamaları, İnternet siteleri, Akıllı Cep telefonu uygulamaları, Elektronik ticaret, Mesafeli Sözleşmeler, İnternet Bankacılığı, Elektronik Para ve ödeme araçları, Bilgisayar Programlarına ilişkin telif haklarının korunması, İnternet Alan Adları, Online-çevirimiçi reklamcılık, Sosyal medyada ve internette kurumsal ve kişisel itibar korunması, İnternet siteleri ve sosyal medya uygulamalarında uygunsuz içerik bildirim ve kaldırımı, İnternet toplu kullanım sağlayıcılığı, İnternet İçerik Sağlayıcılığı, İnternet Erişim Sağlayıcılığı, İnternet Servis Sağlayıcılığı, Arama motorları optimizasyonu, Elektronik İhale, Elektronik Pazarlama, Bulut bilişim, Bilgi İşlem Merkezi Yönetimi, Teknokent Yönetimi, Elektronik Ortamda Faturalama ve Vergilendirme, Sanal Uygulamalar, Sanal Oyunlar, Biyometrik uygulamalar, Kriptoloji ve şifreleme uygulamaları, Veritabanı ve veri madenciliği, elektronik apostil, elektronik arşivleme, elektronik devlet uygulamaları, Veri Koruması, Veri Merkezleri, Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım, veri tabanı ve donanımla ilgili konularda yurt içinde ve yurtdışında her türlü ortam ve mekanda internet ortamı dahil, ticari şirketlere, kar amacı gütmeyen organizasyonlara, resmi kuruluşlara, her türlü tüzel ve gerçek kişilere, kongreler, seminerler, konferanslar, paneller, kurultaylar, çalıştaylar, bilgilendirme toplantıları organize eder.

Etkinlik ve eğitimler Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi aracılığıyla yürütülmektedir.

Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi 12 Kasım 2013 tarihinde Özgür Eralp tarafından kurulmuştur.

KURUMSAL BİLGİLER

MERSİS NO : 1678768864632912

ANKARA TİCARET ODASI : 362476

MİTHATPAŞA VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 3370379080

ŞİRKET KURULUŞ TARİHİ: 07.11.2013

İLETİŞİM BİLGİLERİ

G.M.K.Bulvarı No:39/24 Maltepe – Ankara – Türkiye PK:06570

info@eralpdanismanlik.com.tr

www.eralpdanismanlik.com.tr

İnternet Sitesi Genel Kullanım Koşulları

www.legaltalks.com.tr

İNTERNET SİTESİ GENEL​ ​KULLANIM​ ​KOŞULLARI

 

  • www.legaltalks.com.tr internet sitesine girerek bu koşulların tamamını okuyup anladığınız ve tamamına rıza göstermiş olduğunuz kabul edilmektedir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız www.legaltalks.com.tr internet sitesinde gezinti yapmadan tarayıcınızdan bu internet sitesini kapatarak çıkmanız gerekmektedir.
  • Genel kullanım sırasında sizden Ad, Soyad, e-posta, cep telefonu numarası, adres,​ ​banka​ ​bilgileri​ ​gibi​ ​kişisel​ ​veriler​ ​talep​ ​edilmemektedir.
  • Kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetleri geliştirebilmek için www.legaltalks.com.tr internet sitesi sayfalarını ziyaret ederken; IP numarası, konum bilgisi, tarih ve saat bilgisi, cihaz bilgisi, tarayıcı bilgisi, dil bilgisi, ülke ve şehir bilgisi, geldiği kaynak yeri tutma bilgisi, işletim sistemi bilgisi, servis sağlayıcı bilgisi, ekran çözünürlüğü bilgisi, ziyaret edilen sayfalar ve bu sayfalarda geçirilen süre bilgisi, kaynak sayfa bilgisi, edinme bilgisi, davranış bilgisi ve dönüşüm bilgisi gibi bilgilerinizin www.legaltalks.com.tr ve çözüm ortakları tarafından toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul​ ​etmiş​ ​ve​ ​rıza​ ​göstermiş​ ​sayılmaktasınız.
  • www.legaltalks.com.tr internet sitesindeki her türlü veri ve görselin telif hakları www.legaltalks.com.tr ‘a aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapmak suretiyle yazılı, görsel ve sosyal​ ​medyada​ ​paylaşımlarda​ ​bulunulabilir.
  • Hukuka aykırı girişimlerde bulunan kullanıcılar www.legaltalks.com.tr yönetimi tarafından yasaklanabileceği gibi gerek görülmesi durumunda yasal mercilere​ ​de​ ​başvurulacaktır.
  • Türkiye Cumhuriyeti yasal mercileri tarafından talep edilmesi durumunda www.legaltalks.com.tr tarafından toplanan veriler yetkili kurumlarla paylaşılacaktır.
  • İşbu kullanım koşulları kullanıcı internet sitesinde girdiği anda başlar ve toplanan veriler www.legaltalks.com.tr tarafından yasalarda belirtilen sürelerle sınırla kalmak kaydıyla belirlenen süreye kadar tutulmaya​ ​devam​ ​eder.
  • www.legaltalks.com.tr sitesi yönetimi istediği zamanda ve şekilde bu kullanıcı koşullarını tek taraflı olarak değiştirebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.
  • İşbu Kullanıcı Koşulları’nın uygulanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır.
  • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde,​ Ankara Mahkemeleri​ ​ve​ ​İcra​ ​Daireleri​ ​yetkilidir.

 

LegalTalks

www.legaltalks.com.tr

 

 

Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi

MERSİS NO : 1678768864632912

www.eralpdanismanlik.com.tr