09 NİSAN 2012 – Fikri Mülkiyet Haklarının Bilişim Uygulamalarında yaşanan hukuksal sorunlar- Türkiye’nin İhracattaki Rekabet Gücünün Geliştirilmesi: ‘Kazanılan Fırsatlar, Kaçırılan Fırsatlar’-TOBB-Ankara