1. Giriş

 • Dersin Tanıtımı ve Amaçları
 • Avukatlık ve Noterlik Mesleklerinin Tarihsel Gelişimi

2. Avukatlık Mesleğinin Temelleri

 • Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Önemi
 • Avukatlık Kanunu ve İlgili Mevzuat
 • Mesleki Etik ve Sorumluluklar
 • Avukatlık Sözleşmesi ve Avukatlık Ücretleri

3. Avukatın Görev ve Yetkileri

 • Davalarda ve Danışmanlıkta Avukatın Rolü
 • Avukatın Soruşturma ve Yargılama Süreçlerindeki Görevleri
 • Müvekkil ve Avukat Arasındaki İlişki
 • Avukatın İfşa Yasağı ve Gizlilik Yükümlülükleri

4. Noterlik Mesleğinin Temelleri

 • Noterliğin Tanımı ve Önemi
 • Noterlik Kanunu ve İlgili Mevzuat
 • Noterlikte Etik ve Mesleki Sorumluluklar

5. Noterin Görev ve Yetkileri

 • Resmi Belge Düzenleme ve Onaylama İşlemleri
 • Sözleşmeler ve Vekaletnameler
 • Noter Tasdik İşlemleri
 • Gayrimenkul Satış ve Devir İşlemleri

6. Uygulamalı Çalışmalar ve Vaka Analizleri

 • Gerçek Davalarda Avukatlık ve Noterlik Uygulamaları
 • Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri
 • Vaka Çalışmaları ve Tartışmalar

7. Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu

 • Avukatlık ve Noterlikte Kariyer Planlama
 • Mesleki Gelişim ve Eğitim Olanakları
 • Meslek Kuruluşları ve Ağ Oluşturma

8. Final ve Değerlendirme

 • Dönem Sonu Sınavı
 • Öğrencilerin Ders Boyunca Kazandıkları Bilgi ve Becerilerin Değerlendirilmesi