20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.

İlgili Genelge’de; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ulusal çapta dijital dönüşümün sağlanması amacıyla  Ulusal Yapay Zekâ. Stratejisi (2021-2025)’in hazırlandığı açıklandı. Genelge’de stratejinin hazırlanma sürecinde  kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler ile işbirliği içinde olunduğu ifade edildi.

Strateji Belgesi henüz kamu ile paylaşılmadı. İlgili Strateji Belgesinin ilerleyen günlerde https://cbddo.gov.tr/ adresinde yayınlanacağı belirtildi. 

Genelge’de “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu” (Yönlendirme Kurulu)’nun da kurulduğu bildirildi. Yönlendirme Kurulu’nun kuruluş amaçları; yapay zeka teknolojisinin üretilmesine ve kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak. çalışmaların yürütülmesi, Strateji Belgesinde belirlenen tedbirlerin uygulanmasında koordinasyonun sağlanması olacak. 

Yönlendirme Kurulu’nun en az üç ayda bir toplanacağı genelgede ifade edildi. Yönlendirme Kurulu’nun yanı sıra alt kurullar, teknik komite. danışma ve çalışma gruplarının oluşturulabilecek. Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili kamu kurum ve kuruluşları dışında; üniversitelerin, sivil toplum, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin temsilcilerinin de davet edilebilecek.

Daha fazla benzer haber için: https://www.eralp.av.tr/elektronik-imza-yonetmelik-taslagi-onaylandi/