Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,” 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Soru 1: “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,” ne zaman ve hangi resmi gazetede yayımlandı?

Cevap: Bu kanun, 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm


Soru 2: İşsizlik Sigortası Kanunu’na getirilen değişiklikler nelerdir?

Cevap: İşsizlik Sigortası Kanunu’na yapılan değişiklikler şunlardır:

 • Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvurularının tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.
 • Kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalılar ve işveren payları, haftalık normal çalışma sürelerine dönüldüğünde, 31 Aralık 2020’yi geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Soru 3: İş Kanunu’na yapılan değişiklikler nelerdir?

Cevap: İş Kanunu’na yapılan değişiklikler şunlardır:

 • İşverene getirilen fesih yasağının istisnaları genişletilmiştir.
 • İş Kanunu Geçici 10. madde uyarınca işverenin fesih yasağı süresi, Cumhurbaşkanı tarafından 30.06.2021’e kadar üçer aylık sürelerle en fazla üçer aylık sürelerle uzatılabilir.

Soru 4: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na yapılan değişiklikler nelerdir?

Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na yapılan değişiklik şu şekildedir:

 • Az tehlikeli iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmü, 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

Soru 5: Dijital Mecralar Komisyonu ile ilgili hangi bilgiler yer almaktadır?

Cevap: Dijital Mecralar Komisyonu ile ilgili bilgiler şunlardır:

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulmuştur.
 • Komisyonun görevleri arasında, internet kullanımının hukuka uygunluğunu sağlamak, suçlarla mücadele etmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek bulunmaktadır.
 • Komisyon, Ankara dışında da çalışabilir ve bu çalışmalar için giderler Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanacaktır.
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri doğrultusunda belirlenecektir.
 1. İşsizlik Sigortası Kanunu Hükümleri:
  • Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvurularının tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.
  • Kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalılar ve işveren payları, haftalık normal çalışma sürelerine dönüldüğünde, 31 Aralık 2020’yi geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
  • Cumhurbaşkanı, söz konusu düzenlemede belirtilen 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatabilir.
  • İşverene sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alanların aylık ortalama gün sayısını geçemez.
  • Düzenlemeden yersiz yararlanma durumlarında işyeri destekten mahrum bırakılır, yararlanılan destek tutarı gecikme cezası ve zammı ile tahsil edilir. Ayrıca, bu destekten yararlanan işverenler diğer teşvik ve desteklerden aynı ay içinde yararlanamaz.
 2. İş Kanunu Hükümleri:
  • İşveren’e getirilen fesih yasağının istisnaları genişletilmiştir.
  • İş Kanunu Geçici 10. madde uyarınca işverenin fesih yasağı süresi, Cumhurbaşkanı tarafından 30.06.2021’e kadar üçer aylık sürelerle en fazla üçer aylık sürelerle uzatılabilir.
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hükümleri:
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, az tehlikeli iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmü, 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmiştir.
 4. Dijital Mecralar Komisyonu Hükümleri:
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulmuştur.
  • Komisyonun görevleri arasında, internet kullanımının hukuka uygunluğunu sağlamak, suçlarla mücadele etmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek bulunmaktadır.
  • Komisyon, Ankara dışında da çalışabilir ve bu çalışmalar için giderler Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanacaktır.
  • Komisyonun çalışma usul ve esasları, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri doğrultusunda belirlenecektir.
 5. Diğer Kanunlara İlişkin Değişiklikler:
  • 7252 sayılı Kanun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili düzenlemeleri, işçi tazminatları ve engellilere yönelik düzenlemeleri içermektedir.