Giriş:

Son yıllarda dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi konusu hem bireyler hem de işletmeler için büyük önem kazanmıştır. Bu bağlamda, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen kavramları, ulusal ve uluslararası hukuktaki kişisel veri işleme sözleşmeleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

 1. Veri Sorumlusu ve Görevleri:

  • Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde belirleyici rolde olan kişidir.
  • Bireylerin kişisel verilerini toplarken, işlerken ve depolarken uyulması gereken sorumlulukları vardır.
  • Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka uygun ve güvenli bir şekilde işlenmesinden sorumludur.
 2. Veri İşleyen ve Sorumlulukları:

  • Veri İşleyen, Veri Sorumlusu adına kişisel verileri işleyen kuruluş veya kişidir.
  • Veri İşleyen, Veri Sorumlusu ile yapılan sözleşme doğrultusunda hareket etmeli ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
  • Sözleşme hükümlerine uymayan Veri İşleyen, hukuki sorumlulukla karşılaşabilir.
 3. Ulusal Hukuktaki Kişisel Veri İşleme Sözleşmeleri:

  • Türkiye’de kişisel verilerin korunması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bulunmaktadır.
  • KVKK, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli hükümler içermektedir.
  • Sözleşme şartları, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili belirlenen kuralları içermelidir.
 4. Uluslararası Boyutta Kişisel Veri İşleme Sözleşmeleri:

  • Avrupa Birliği’nde Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen önemli bir mevzuattır.
  • GDPR, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen arasında yapılan sözleşmelerde belirli unsurların bulunmasını zorunlu kılar.
  • Veri transferleri için özel hükümler içerir ve sınırlamalar getirir.
 5. Sonuç ve Öneriler:

  • Kişisel veri işleme süreçlerinde uyum sağlamak ve hukuki sorumlulukları yerine getirmek önemlidir.
  • İşletmeler, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen ilişkilerini düzenleyen sözleşmeleri titizlikle oluşturmalıdır.
  • Ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlayarak, kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için etkili önlemler alınmalıdır.

Bu yazıda, Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve ulusal/uluslararası hukuktaki kişisel veri işleme sözleşmelerinin önemine odaklanıldı. İlgili mevzuata uyum sağlamak, hem bireylerin hem de işletmelerin kişisel veri işleme süreçlerini daha güvenli ve şeffaf hale getirmelerine yardımcı olacaktır.