Ön Bilgilendirme Formu

LegalTalks Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, bu formda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu ,6102 sayılı Ticaret Kanunu hükümleri ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 • TARAFLAR
 • Satıcı Adı : LegalTalks

Unvanı : LegalTalks Eğitim Anonim Şirketi

Mersis No : 0608161505800001

Fiziki Posta  :Gökkuşağı Mah. 1204. Cad. Acar Apt. Blok No: 19 İç Kapı No: 20 Çankaya/Ankara 

Telefon : (0312) 945 36 40

E-posta : info@legaltalks.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: 

(Eğer varsa tüketicinin şikayetlerini iletebileceği yukarıda belirtilenlerden farklı bir iletişim kanalı):

(Bundan böyle işbu sözleşmede SATICI olarak anılacaktır)

 • Müşteri

Ad

Soyad

Adres :

Telefon :

E- Posta :

(Bundan böyle işbu sözleşmede ALICI olarak anılacaktır)

 • Satılan Ürün:

Satılan Ürün Adı

Satılan Ürün Kodu :

Toplam Satış Bedeli

Ödeme Şekli : Kredi Kartı

Fatura Edilecek Kişi :

Fatura Adresi

Vergi Dairesi

Vergi No

Fatura Tarihi

Sözleşme Tarihi

 • ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ

LegalTalks hukuki içerik üretimi yapan bir eğitim markasıdır. İnternet sitesinde (https://www.legaltalks.com.tr/) yer alan birden fazla eğitim modülü mevcuttur. LegalTalks eğitimlerin içerik ve kapsamına ilişkin düzenlemeler yapma hakkını saklı tutmakla birlikte ALICI, ödeme işlemlerini tamamladığında eğitimin en güncel içeriğine erişim sağlayabilmektedir. ALICI, internet sitesinde yer alan eğitim modüllerinin konu başlıklarını satın almadan önce inceleyebilir fakat erişim sağlayamaz. ALICI’nın eğitim içeriklerine tam erişim sağlanması ancak internet sitesi üzerinden talep edilen eğitim modülünün ücretinin ödenmesi suretiyle mümkün olmaktadır. Eğitim modüllerinin içeriği her konu için farklılık göstermekte olup konu anlatımı, video, ödev ve değerlendirme testleri içermektedir. Eğitim modülünde yer alan bütün içeriklerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması halinde ALICI, SATICI tarafından üyelik yaparken oluşturmuş olduğu kullanıcı adı esas alınarak düzenlenmiş olan sertifikaya sahip olacaktır. 

 • GENEL ŞARTLAR
 • Ürün ve hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde ve işbu ön bilgilendirme formunda yer almaktadır.
 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı yukarıda gösterilmiştir.
 • ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde ve işbu bilgilendirme formunda yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ya elektronik ortamda teslim edilir ve konuya ilişkin bilgilendirme e-postası gönderilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Teslim edilen ürünün ALICI’dan kaynaklı bir sebeple kullanılamaması SATICI’nın sorumluluğunda değildir, bu sebeple ALICI fesih hakkını kullanamaz.
 • SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 
 • SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim veya hizmeti sağlama yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 30 günü bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • CAYMA HAKKI

İşbu Bilgilendirme Formu’na konu LegalTalks eğitimlerinin elektronik ortamda satışa sunulması kapsamında SATICI tarafından sağlanan hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/ğ hükmünde düzenlenen, cayma hakkı istisnalarından olan,  elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar kategorisinde olması sebebiyle ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.   

 • ŞİKAYET

Siparişinize konu ürünle veya siparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde yukarıda belirtilen iletişim adresleri veya https://www.legaltalks.com.tr/  internet sitesinde belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla şikayetlerinizi info@legaltalks.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

 • SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirmek kaydıyla yapılabilir.

 • İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece ALICI’nın Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; ALICI’nın 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

ALICI; 6502 Sayılı Kanunun M. 48, f.2 ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

SATICI: LegalTalks Eğitim Anonim Şirketi

ALICI: 

TARİH: