Süresiz çalışma için gelen yabancı işçiler hangi usullere tabidir?

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu’un Süresiz çalışma izni başlıklı 6.maddesine göre Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülkî veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz
çalışma izni verilebilir