CEVAP 152:
25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN 4.maddesine göre
ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Avrupa Telekomünikasyon
Standartları Enstitüsünü,
ETSI SR (ETSI Special Report): ETSI özel raporunu,
ETSI TS (ETSI Technical Specification): ETSI teknik özelliklerini ifade eder.
25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısının işleyişi başlıklı 5.maddesine göre KEPHS (Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı), işleyişinin bütün aşamalarında ETSI TS 102 640 (Avrupa Telekomünikasyon
Standartları Enstitüsü Teknik Özellikleri) standardına uyar.
25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN Kayıtlı elektronik posta uygulama esasları başlıklı 7.maddesine göre KEPHS(Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı); KEP (Kayıtlı elektronik posta)uygulama esaslarını ETSI TS 102 640 (Avrupa Telekomünikasyon
Standartları Enstitüsü Teknik Özellikleri) standardına uygun olarak hazırlar.
25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN Güvenlik kriterleri başlıklı 8.maddesine göre KEPHS (Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı), güvenlik kriterlerine ilişkin olarak; ETSI TS 102 640, (Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü Teknik Özellikleri) standartlarına uyar.
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10264004/02.01.01_60/ts_10264004v020101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10264003/02.01.02_60/ts_10264003v020102p.pdf
Registered electronic mail (kayıtlı elektronik posta= REM
Başlıca başvuru kaynakları aşağıdaki gibidir;
Mimari
[1] ETSI TS 102 640-1: “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Part 1: Architecture”. Elektronik İmzalar ve Altyapıları – Kayıtlı Elektronik Posta –
Veri gereksinimleri, Biçimleri ve Kayıtlı Elektronik Posta için İmzalar[2] ETSI TS 102 640-2: “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Part 2: Data requirements, Formats and Signatures for REM”.
Kayıtlı Elektronik Posta Alan Adları Yönetimi için Bilgi Güvenliği Politikası Gereksinimleri
[3] ETSI TS 102 640-3: “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Part 3: Information Security Policy Requirements for REM Management Domains”.
 
Sağlık Bilişimi – Sağlıkta Bilgi Güvenliği Yönetimi
[4] ISO/IEC 27002: “Health informatics – Information security management in health using ISO/IEC 27002”.
Nitelikli sertifika profili
[5] ETSI TS 101 862: “Qualified Certificate profile”.
ts_10264003v020102p
ts_10264004v020101p