Yurtdışındaki internet sitelerindeki trafik verilerinin Savcılıklara ve Mahkemelere vermediği için bir yasa çalışması yapılıyormuş bu doğru mudur?

CEVAP 20 : Bu esasen Convention on Cybercrime Siber Suçlar Sözleşmesinin Türkiye tarafından uygun bulunması ile ilgili bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı şu anda TBMM’de komisyon aşamasında görüşülmektedir. Bu sözleşmede özellikle kurumlar arası veri paylaşımı konusunda  çok kapsamlı düzenlemeler mevcuttur.