CEVAP 21: ABD ceza mevzuatında hakaret veya sövme suçuna ilişkin bir düzenleme bulunmadığı bu tür suçlara ilişkin ceza istinabe niteliğindeki taleplerin ABD makamları tarafından bu tür eylemlerin ABD Anayasası tarafından korunan ifade özgürlüğü kapsamında olduğu ceza davasına değil ancak beli şartlarda tazminata konu olabileceği belirtilerek ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın 22.maddeswi gereğince reddedilmektedir Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi (CİKAYAS) bu anlamda önem taşımaktadır