Kişisel Veri Konusu Kişi Grupları


1. Çalışan Adayı
2. Çalışan
3. Denek
4. Habere konu kişi
5. Hissedar/Ortak
6. Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
7. Sınav adayı
8. Stajyer
9. Tedarikçi Çalışanı
10. Tedarikçi Yetkilisi
11. Ürün veya Hizmet Alan Kişi
12. Veli / Vasi / Temsilci
13. Ziyaretçi
14. Diğer

kaynak: VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) KILAVUZU

ilgili yazılar: SORU 337 : VERBİS Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Nedir?

SORU 333 : Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Nelerdir?

SORU 341 : VERBİS – Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi – Kişisel Veri Kategorileri Nelerdir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler başlıklı 12.maddesine göre Veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un Kabahatler başlıklı 18.maddesine göre veri güvenliğine ilişkin bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

kişisel verilerin korunması
kişisel verilerin korunması

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak şirketinizde veya kurumunuzda alınması gereken idari ve teknik tedbirler ile yaptırılması gereken denetimleri içeren Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Danışmanlık hizmetiyle ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Danışmanlık Hizmetleri