Initial Public Offering

Fazla söze gerek olmayan, Türkçedeki karşılığının iş dünyası ve finansal piyasalarda net karşılığı olan söz öbeğidir. “Halka arz” dediğimizde her şey netleşmiş olur; bir şirketin hisselerinin ilk defa halka sunulması sürecini ifade eder. Yeni yatırımcı ve daha fazla yatırımın çekilmesine aracı olan bir süreçtir.