CEVAP 5: İnternet aracılığıyla Hakaret suçunu işledim. Bu hakareti internette gören herhangi birisi tarafından dava açılabilir mi?

Türk Ceza Kanunu’nun 131.maddesine göre Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır. Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.