Elektronik vekalet pulu kullanımının yasal alt yapısı 28281 sayılı 03.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliğiyle gerçekleşmişti.

3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.“Vekalet pulunun elektronik ortamda tedavülü ile elektronik ortamda vekaletname sunulan mercilerin vekaletname pulu bedelinin ödendiğini elektronik ortamda teyit etmelerini sağlayacak usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği tarafından müştereken belirlenir.”MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

 

UYAP Avukat Bilgi Sistemi aracılığıyla adliyelere gitmeden internet üzerinden yeni vekaletname sunulacak dosyalara elektronik vekalet pulu, vekalet harcı ve vekaletname gönderebilmek 24.04.2013 tarihinden itibaren mümkün hale gelmiştir.
1 -Bunun için öncelikle elektronik imza kullanılarak UYAP Avukat Bilgi Sistemine giriş yapılır.
2 – Sol taraftaki menüde Vekalet/Cevap Dilekçesi bölümüne tıklanır.
pul1
3 – Sağ tarafta açılan bölümden ilgili yargı bölümü seçilir.pul2
4 – Açılan bölümden ilgili Yargı Birimi seçilir.
pul3
5 – Açılan bölümden ilgili il seçilir.
pul4
6 – Açılan bölümden ilgili adliye seçilir.pul5
7 – Açılan bölümden ilgili Adli Yargı Birimi seçilir.pul6
8 – Açılan bölümden dosya yıl ve esas numarası girilir.pul7
9 – Açılan bölümden ilgili olan kayıtın sağ tarafında yer alan İŞLEM YAP bağlantısına tıklanır.pul8
10 – Açılan pencerede vekalet/cevap dilekçesi, vekalet harcı ödeme ve vekalet pulu ödeme işlemleri için DEVAM tuşuna basılır.pul9
11 – Açılan pencerede ödeme işlemleri için Ödeme tipi olarak BAROKART seçilir.pul10
12 – Açılan ekrandan evrak türü ve dosya seçilir.
pul11
13 – Evrak bölümünden bilgisayarda önceden hazırlanmış ve taranmış vekaletname örneği seçilir ve ekle düğmesine basılır.
pul12
14 – Açılan pencerede EVRAKLARI GÖNDER düğmesine basılır.pul1315 – İş emri numarası oluşturulduktan sonra çıkan ekranın üzerindeki TAMAM tuşuna basılarak işlem tamamlanır.
16 – İlgili memur işlemi onayladıktan sonra dosyaya vekil olarak atama işlemi yapılır ve dosya içerisinde vekalet harcı makbuzu görüntülenir.
harc
17 – Dosya içerisindeki vekalet pulu makbuzu görüntülenir.
pulmasraf