Dijital Reklamcılığın Teknik, Hukuki ve Vergisel Boyutu

Kitabı satın almak için tıklayınız.

Yayın

Yazar         :Özge Evci Eralp- Avukat-Marka ve Patent Vekili

Baskı          : Birinci Baskı

Baskı Yılı   : Ankara-Ekim 2017

ISBN           : 978-605-67733-6-5

Sertifika No : 20127

Sayfa Sayısı  :268

Ayrıntılar

İnternet kullanımının artması ile hedef kitlesinin daha kolay belirlenebilir olması, maliyetinin  düşük olması, interaktif kullanıma olanak sağlaması, fiziki sınırlara tabi olmaması gibi bir çok  nedenle dijital reklamcılık, satış ve pazarlama sektörünün bir numaralı enstrümanı haline gelmiştir. Tüm bu gelişmeler ile dijital reklamcılık için uygulanacak yasal düzenlemelerin gelişen teknolojiye göre uyarlanması ve yorumlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, Dijital reklamcılık sektöründeki en tartışılan iki konu olan hukuk ve vergi bir  araya getirilip, uygulamadaki örneklerle de zenginleştirilerek, rehber niteliğindeki bu çalışma hazırlanmıştır.

Kitabın ilk bölümünde, terimler ve örneklerin anlaşılır olabilmesi için öncelikle dijital  reklamcılık ile ilgili teknik konular ele alınmıştır. Bu anlamda yaygın kullanılan dijital reklamcılık terimlerinin anlamları, dijital reklamcılığın gelişimi, sektördeki unsurları, çeşitleri ve ücretlendirme yöntemlerine yer verilmiştir.

Kitabın ikinci bölümünde, dijital reklamcılığın hukuki boyutuna, Tüketici Kanunu, Ticaret  Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza  Kanunu gibi konuyu ilgilendiren yasal düzenlemelere değinilerek yer verilmiştir. Bu bölümde,  ulusal ve uluslararası mevzuatın yanı sıra, dijital reklamcılıkta en sık rastlanan ihlal  türleri ve bunların hukuki boyutu anlatılmış, Yargıtay kararları ve yabancı mahkeme kararları  ile örneklenmiştir.

Kitabın üçüncü bölümünde dijital reklamcılığın vergisel boyutuna yer verilmiştir. Bu  kapsamda vergi mevzuatı özelgeler ve Danıştay kararları ile birlikte yorumlanmış; özellikle  OECD’nin dijital reklamcılık ile ilgili tespitleri ışığında vergilendirme esasları derlenmiştir.

Özge Evci Eralp

Avukat – Marka ve Patent Vekili