Çeşitli vergi,  harç ve cezalarla ilgili artış oranı olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, 2013 yılı için 3,93 olarak belirlendi. 2014 yılında, ilgili harç ve cezalar bu oran kadar artırılacak.

Resmi Gazete`nin 19.11.2013 tarihli sayisinda yayimlanan  Maliye Bakanlığı Tebliğine göre göre, yeniden değerleme yapilacak yilin Ekim ayinda (Ekim dahil), bir önceki yilin ayni dönemine göre Türkiye istatistik Kurumunun Üretici Fiyatlari Genel Endeksi`nde meydana gelen ortalama fiyat artiş orani olan yeniden değerleme orani yüzde 3,93 oldu. 

 

19 Kasım 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28826

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI

(SIRA NO: 430)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.