Cumhuriyet Ankara
Hükümetin sosyal medyayı yasaklama-sınırlama girişimi tartışmaları sürerken, bilişim alanında uzmanlaşan avukat Özgür Eralp, mevzuat ışığında internet kullanma kılavuzu hazırladı. Eralp, ABD’nin kullanıcı bilgilerini ifade özgürlüğü kapsamında vermeyi reddettiğini vurgularken, Twitter, Facebook gibi uygulamalar aracılığıyla hakaretin suç olduğuna, hatta cezanın ağırlaştırılmasının da söz konusu olduğuna dikkat çekti.
İnternet aracılığıyla işlenen suçlara ilişkin Eralp’in hazırladığı kılavuzda öne çıkan soru ve yanıtlardan bazıları şöyle:
* Bulunduğumuz yerdeki cep telefonu ve internet bağlantılarının kasıtlı olarak engellenmesi suç mu? Haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.
* IP numaralarından kişilere ulaşmak mümkün mü? İlgili siteler kullanıcıların IP numaralarını verirlerse bu IP numaraları sorgulama yapabilmek mümkündür. Ancak kafe vb. yerlerden internete bağlanılması veya hileli yöntemlerle IP numarasının değiştirilmesiyle kişilere ulaşabilmek zorlaşmıştır.
* Twitter, Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında hakaret etsem suç olur mu? Ceza hukukunda hakaret vb. suçların internet veya sosyal medya aracılığıyla işlenmesi kapsam dışında tutulmamıştır. Aksine internet üzerinden yapılacak bu eylemlerde ağırlaştırıcı hükümler mevcuttur.
* 18 yaşından küçüğüm. İnternetten hakaret edersem cezalandırılır mıyım? Çocukların da cezai ehliyetleri vardır ama 18 yaşından büyüklere göre bu kapsam daha farklı ve sınırlıdır.
* Hakaret ederken kişinin adı soyadını açıkça belirtmedim. Suç oluşur mu? TCY’ye göre hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.
* Birisinin görüntülerini o farketmeden kaydettim ve bunu internette yayınladım. Suç mu? TCY’ye göre kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla dek hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınmasıyla ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Özel hayatına ait görüntü veya sesleri hukuka aykırı ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla dek hapis ile cezalandırılır.
Önlemi almak zorundasınız
* Bir internet sitem var. Burada 3. kişilerin yazdığı yazılardan sorumlu tutulur muyum? İnternet yayınlarına ilişkin yasaya göre içerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.
* İşlettiğim kafede sunduğumuz kablosuz internet yoluyla müşterilerin yaptığı hakaret vb. suçlardan biz sorumlu olur muyuz? Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

22 Haziran 2013
kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=424264