Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değeri ve gücü bilerek, buna inanarak tam 40 yıldır Türkiye Bilişim Derneği çatısı altında var gücümüzle uğraş veriyoruz. Bu çerçevede her yıl düzenlenen ve artık gelenekselleşen TBD etkinlikleri sizlerin de katkısıyla markalaşmış, sektörel bir sahiplikle sektör zirvesi ve şenliği haline gelmiştir.

Ülkemizde  bilişim sektörü tarihinde bir kilometre taşı olan,   Bilişim 2011‘de daha hoşgörülü, özgür ve demokratik bir dünya için insanı odak noktasına alarak  ,”Hukuk“, “Enerji“, “Sosyal Hareketler“, “Eğitim“, “Teknoloji“, “Sağlık” ve “İletişim Teknolojileri” gibi pek çok alanda farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.
Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği etkinliğimize, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlar katkı sağlayacaklardır.
İnsana yatırımın dünyaya yatırım olduğuna inanıyor ve sizleri bilişim sektörünün en önemli, sektörel katılımı en büyük etkinliği olan Bilişim 2011’e deneyimleriniz ve vizyonunuzla sinerji oluşturmaya davet ediyoruz.
Gelişen ve değişen dünyada insanı anlamak ve insan etkileşiminin farkında olmak dileğiyle…

Türkiye Bilişim Derneği
Yönetim Kurulu