Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun neler getiriyor?

 

108Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 18 Şubat 2016 Tarihli ve 29628 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde hazırlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren ‘Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 tarihinde imzalanmıştır. Anılan Sözleşmeye AK dışındaki ülkelerin de taraf olma imkânı bulunmaktadır.

108 sayılı Sözleşme olarak da bilinen ve 27 maddeden oluşan Sözleşmenin temel amacı; her üye ülkede, uyruğu veya ikametgâhı ne olursa olsun gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin otomatik bilgi İşleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarım güvence altına almaktır. Bu itibarla Sözleşme, hükümetlerin vatandaşlarını korumasına yönelik önemli bir araç niteliğindedir.

Bugüne kadar AK üyesi bütün ülkeler ve AK dışından Uruguay olmak üzere toplam 47 ülke Sözleşmeye taraf olmuş, 46 ülke ise Sözleşmeyi onaylamıştır.

Türkiye Sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen, onay işlemlerini henüz tamamlamayıp yürürlüğe koymayan tek ülke konumundaydı. (http://www.coe.int/)

Chart of signatures and ratifications of Treaty 108

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
Status as of 19/02/2016
TİTLEConvention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
REFERENCECETS No.108
OPENİNG OF THE TREATYStrasbourg, 28/01/1981  – Treaty open for signature by the member States and for accession by non-member States
ENTRY İNTO FORCE01/10/1985  – 5 Ratifications.

 

State who signed State who ratified State who neither signed nor ratified State who suspended State who denounced

Members of Council of Europe

SİGNATURERATİFİCATİONENTRY İNTO FORCENOTESR.D.A.T.C.O.
Albania09/06/200414/02/200501/06/200544D.A.
Andorra31/05/200706/05/200801/09/2008D.A.
Armenia08/04/201109/05/201201/09/201244D.O.
Austria28/01/198130/03/198801/07/198844D.A.
Azerbaijan03/05/201003/05/201001/09/2010
Belgium07/05/198228/05/199301/09/199344D.A.
Bosnia and Herzegovina02/03/200431/03/200601/07/2006A.T.
Bulgaria02/06/199818/09/200201/01/2003
Croatia05/06/200321/06/200501/10/200544D.A.
Cyprus25/07/198621/02/200201/06/200244A.
Czech Republic08/09/200009/07/200101/11/200144A.
Denmark28/01/198123/10/198901/02/199044A.T.
Estonia24/01/200014/11/200101/03/200244D.A.
Finland10/04/199102/12/199101/04/199244A.
France28/01/198124/03/198301/10/198544D.A.
Georgia21/11/200114/12/200501/04/200644
Germany28/01/198119/06/198501/10/198544D.A.T.
Greece17/02/198311/08/199501/12/199544
Hungary13/05/199308/10/199701/02/199844D.A.
Iceland27/09/198225/03/199101/07/199144A.
Ireland18/12/198625/04/199001/08/199044D.A.
Italy02/02/198329/03/199701/07/199744D.A.
Latvia31/10/200030/05/200101/09/200144D.A.
Liechtenstein02/03/200411/05/200401/09/200444D.A.
Lithuania11/02/200001/06/200101/10/200144A.
Luxembourg28/01/198110/02/198801/06/198844D.A.
Malta15/01/200328/02/200301/06/2003
Moldova04/05/199828/02/200801/06/2008D.A.
Monaco01/10/200824/12/200801/04/200944A.
Montenegro06/09/200506/09/200506/06/200656
Netherlands21/01/198824/08/199301/12/199344D.A.T.
Norway13/03/198120/02/198401/10/198544D.A.T.
Poland21/04/199923/05/200201/09/200244
Portugal14/05/198102/09/199301/01/199444A.
Romania18/03/199727/02/200201/06/2002D.A.
Russia07/11/200115/05/201301/09/201344D.
San Marino02/03/201528/05/201501/09/2015A.
Serbia06/09/200506/09/200501/01/200644D.A.
Slovakia14/04/200013/09/200001/01/200144A.
Slovenia23/11/199327/05/199401/09/1994A.
Spain28/01/198231/01/198401/10/1985D.A.
Sweden28/01/198129/09/198201/10/198544A.
Switzerland02/10/199702/10/199701/02/199844D.A.
The former Yugoslav Republic of Macedonia24/03/200624/03/200601/07/2006D.A.
Turkey28/01/1981
Ukraine29/08/200530/09/201001/01/2011D.
United Kingdom14/05/198126/08/198701/12/198744D.A.T.

Non-Members of Council of Europe

SİGNATURERATİFİCATİONENTRY İNTO FORCENOTESR.D.A.T.C.O.
Mauritius
Morocco
Senegal
Tunisia
Uruguay10/04/2013 a01/08/2013

 

TOTAL NUMBER OF SİGNATURES NOT FOLLOWED BY RATİFİCATİONS1
TOTAL NUMBER OF RATİFİCATİONS/ACCESSİONS47

 

  • (44) Party having accepted the amendments allowing the European Union to accede to this Convention (See Declarations).
  • (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.

a: Accession s: Signature without reservation as to ratification su: Succession r: Signature “ad referendum”.
R.: Reservations D.: Declarations A.: Authorities T.: Territorial Application C.: Communication O.: Objection.

Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int – * Disclaimer.

 

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 6669                                                Kabul Tarihi: 30/1/2016

MADDE 1- (1) 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”nin beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/02/2016


 

Kanun tasarısının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.kanun tasarısı

Sözleşmenin orjinal metnine (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data

proteccion_datos_personales_otros_documentos_UE_Convention_for_the_Protection


 

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Gerekçesi

Günümüzde insan haklarının korunması bilincinin gelişmesiyle eş zamanlı olarak, kişisel verilerin korunmasının önemi de her geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede gelişmiş ülkelerde kişisel verilerin korunması alanında detaylı yasal düzenlemelerin uygulanmakta olduğu dikkat çekmektedir. Öte yandan, 20 inci yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle kişisel verilerin kayıt altına alınmasında ciddi bir artış yaşanmış, internetin yaygınlaşması ise konuyu daha hassas bir boyuta taşımıştır.
Türkiye, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası düzenlemeleri takip ederek, ulusal düzenlemelerine bu çerçevede yön vermektedir. 2010 yılında Anayasada yapılan değişikliklerle kişisel verilerin korunması anayasal bir hak haline getirilmiştir.
Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde hazırlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren ‘Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 tarihinde imzalanmıştır. Anılan Sözleşmeye AK dışındaki ülkelerin de taraf olma imkânı bulunmaktadır.
108 sayılı Sözleşme olarak da bilinen ve 27 maddeden oluşan Sözleşmenin temel amacı; her üye ülkede, uyruğu veya ikametgâhı ne olursa olsun gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin otomatik bilgi İşleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarım güvence altına almaktır. Bu itibarla Sözleşme, hükümetlerin vatandaşlarını korumasına yönelik önemli bir araç niteliğindedir.

Bugüne kadar AK üyesi bütün ülkeler ve AK dışından Uruguay olmak üzere toplam 47 ülke Sözleşmeye taraf olmuş, 46 ülke ise Sözleşmeyi onaylamıştır. Türkiye Sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen, onay işlemlerini henüz tamamlamayıp yürürlüğe koymayan tek ülke konumundadır.
108 sayılı Sözleşmenin ülkemizce onaylanarak yürürlüğe konması konusunda zamanında yapılan değerlendirmede, Sözleşmenin iç hukuk düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından onaylanması ve yürürlüğe konulmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Konunun önemi çerçevesinde, Sözleşme ile ilgili iç hukuk gereklerinin Sözleşmenin onay süreciyle birlikte eş zamanlı yürütülmesi keyfiyeti gündeme gelmiştir.

Ülkemizde kişisel verilerin korunması bağlamında sürdürülmekte olan ulusal mevzuat çalışmalarına da paralel olarak, söz konusu Sözleşmenin onaylanması, ülkemizin Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ortak hukuk sistemine kişisel verilerin korunması alanında da dâhil olmasını sağlayarak, vatandaşlarımızın insan haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesine ve ülkemizin uluslararası saygınlığına katkıda bulunacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASINDA BİREYLERİN KORUNMASINA DAİR AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (ETS 108) İLE İLGİLİ BEYANLAR

Türkiye, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının, geçerliliği bulunmayan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin anılan sözleşmeye taraf olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından temsil edildiği iddiasının herhangi bir biçimde kabulü anlamına gelmeyeceğini ve Türkiye’ye sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ile işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir temasta bulunma yükümlülüğü getirmeyeceğini beyan eder.

Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 2 inci alt paragrafı a bendi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Sözleşmenin aşağıda belirtilen kişisel verilere uygulanmayacağını beyan eder:
a) gerçek kişilerin tamamen kişisel veya aynı konutta yaşayanlarla ilgili faaliyetlerine ilişkin olarak işlenmesine,
b) Kanun tarafından öngörülen kamu kayıtlarına,
c) Kanuna uygun olarak kamu bilgisine sunulan bilgilere,
d) devlet kurumlarınca milli güvenlik, savunma ile soruşturma ve suç önleme amacıyla işlenen kişisel verilere.
Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 2 inci alt paragrafı c bendi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmenin otomatik olmayan yollarla işlenene kişisel verilere de uygulayacağını beyan eder.
Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 2 inci alt paragrafı a bendi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yetkili makam olduğunu beyan eder.

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
Strazburg, 28.1.1981

Giriş
İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler,
Avrupa Konseyinin amacının özellikle hukukun üstünlüğüne ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygılı olarak, üyeleri arasında daha yakın bir birliğin gerçekleştirilmesi olduğuna inanarak;
Otomatik işleme tabi olan kişisel verilerin sınırlar ötesi akışının yoğunluk kazanması karşısında, temel hak ve özgürlüklere ilişkin güvencelerin, özellikle de özel yaşama saygı hakkının genişletilmesinin arzu edilebilir olduğunu değerlendirerek;
Aynı zamanda sınırları dikkate almaksızın haber alma özgürlüğüne ilişkin yükümlülüklerini de teyit ederek;
Temel değerler olan özel yaşama saygı ile halklar arasında serbest bilgi akışım birbiriyle uzlaştırma gerekliliğini kabul ederek;
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Bölüm I – Genel hükümler

Madde 1 – Konu ve amaç
İşbu Sözleşmenin amacı, her bir Tarafın ülkesinde, uyruğu veya ikamet yeri ne olursa olsun her gerçek kişinin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendisiyle ilgili kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında özel hayata saygı hakkını güvence altına almaktır (“verilerin korunması”).

Madde 2 – Tanımlar
Bu Sözleşmenin amaçları bakımından:
a “Kişisel veriler”: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi (“ilgili kişi”) hakkındaki tüm bilgileri ifade eder
b “Otomatik veri dosyası” otomatik işleme konu olan bilgilerin tümünü ifade eder;
c “Otomatik işlem” den, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle gerçekleştirilen; verilerin kaydı, bu verilere mantıksal ve/veya aritmetik işlemlerin uygulanması, verilerin değiştirilmesi, silinmesi, geri elde edilmesi veya dağıtılması anlaşılır.
d “Dosya yöneticisi”, otomatik veri dosyasının amacının ne olacağı, hangi kişisel veri kategorilerinin kaydedilmesi gerektiği ve bunlara hangi işlemlerin uygulanacağı hakkında karar verebilecek olan gerçek veya tüzel kişileri, kamu kurumunu, birimi veya ulusal kanunlara göre yetkili olan diğer kuruluşları ifade eder.

Madde 3 – Kapsam

1 Taraflar, işbu Sözleşmeyi kamu sektöründe ve özel sektörde, otomatik kişisel veri dosyalarına ve kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması konusunda uygulamayı taahhüt ederler.
2 Her devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerinin tevdi edilmesi sırasında veya daha sonra herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir beyanla:
a İşbu Sözleşmeyi, listesi tevdi edilecek olan belli otomatik kişisel veri dosyası kategorilerine uygulamayacağını bildirebilir. Ancak, devlet bu listeye, kendi iç hukukunun otomatik verilerin korunmasına ilişkin hükümlerine tabi olan otomatik dosya kategorilerini dahil edemez. Bu nedenle, ilave otomatik kişisel veri dosyası kategorilerinin kendi iç hukukunun verilerin korunmasına ilişkin hükümlerine tabi kılınması halinde, yapacağı yeni bir beyanla söz konusu listeyi tadil eder;
b İşbu Sözleşmeyi, topluluklar, dernekler, vakıflar, şirketler, kurumlar ve tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın, doğrudan veya dolaylı olarak gerçek kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmuş her çeşit diğer kuruluş hakkında da uygulayacağını bildirebilir;
c İşbu Sözleşmeyi, otomatik bilgi işleme konu olmayan kişisel veri dosyaları hakkında da uygulayacağını bildirebilir.
3 Yukarıdaki 2. fıkranın b veya c bendinde tanımlanan beyanlardan biriyle işbu Sözleşmenin uygulama alanım genişleten her devlet, söz konusu beyanda, genişletmenin ancak tevdi edeceği bir listede gösterilen bazı kişisel dosya kategorilerine uygulanacağını belirtebilir.
4 Yukarıdaki 2. fıkranın a bendinde öngörülen beyanla belli otomatik kişisel veri dosyası kategorilerini Sözleşmenin uygulama alam dışında tutan Taraf, bunları uygulama alam dışında tutmayan bir Taraftan işbu Sözleşmenin söz konusu kategoriler hakkında uygulanmasını isteyemez,
5 Keza, işbu maddenin 2. b ve 2. c bentlerinde öngörülen kapsam genişletmelerinden herhangi birini yapmayan Taraf, bu genişletmeleri yapan herhangi bir Tarafın bu hususlarda Sözleşmeyi uygulaması gerektiğini öne süremez.
6 İşbu maddenin yukarıdaki 2. fıkrasında öngörülen beyanlar, bunları yapmış olan Devlet bakımından, bu beyanların imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerinin tevdi edilmesi sırasında yapılması halinde, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte; eğer beyanlar daha sonra yapılmışsa bunların Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından alınmasından üç ay sonra hüküm ifade eder. Bu beyanlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim ile kısmen veya tamamen geri alınabilir. Beyanların geri alınması, bildirimin alındığı tarihten üç ay sonra hüküm ifade eder.
Bölüm II – Verilerin korunmasına ilişkin temel ilkeler

Madde 4 – Tarafların Görevleri

1 Her Taraf, kendi iç hukukunda, işbu bölümde yer alan verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere işlerlik kazandırmak amacıyla gerekli önlemleri alır.

2 Bu önlemlerin Tarafça, en geç, Sözleşmenin kendisi bakımından yürürlüğe girdiği tarihte alınması zorunludur.

Madde 5 – Verilerin niteliği

Otomatik işleme konu olan kişisel veriler:
a Adil biçimde ve yasal yoldan elde edilir ve işlenir;
b Belli ve meşru amaçlar için kaydedilir ve bu amaçlara aykırı şekilde kullanılmaz;
c Kaydedilme amaçlarına göre uygun ve yerinde olur ve aşırı olmaz;
d Doğru bilgileri yansıtır ve gerektiğinde güncellenir;
e Kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde ilgili kişilerin kimliklerini belirlemeye imkan veren bir biçimde saklanır.

Madde-6 Özel veri kategorileri

İç hukukta uygun güvenceler sağlanmadıkça, ırksal kökeni, siyasi düşünceleri, dini veya diğer inançları ortaya koyan kişisel veriler ile sağlık veya cinsel hayatla ilgili kişisel veriler, otomatik işleme tabi tutulmaz. Aynı şey ceza mahkumiyetiyle ilgili kişisel veriler için de geçerlidir.

Madde-7 Verilerin güvenliği

Otomatik dosyalara kaydedilen kişisel verileri korumak için, bunların kaza sonucu veya izinsiz olarak imhasına veya kaza sonucu kaybolmasına veya bunların izinsiz olarak elde edilmesine, değiştirilmesine veya dağıtılmasına karşı uygun güvenlik önlemleri alınır,

Madde-8 İlgili kişi hakkındaki ek güvenceler

Herkes:
a Otomatik kişisel veri dosyasının mevcudiyetini, temel amaçlarını, dosya yöneticisinin kimliğini ve mutat ikamet yerini veya başlıca işyerini öğrenmek;
b Makul aralıklarla ve aşırı gecikmeye veya masrafa maruz kalmadan kendisi ile ilgili kişisel verilerin otomatik dosyada bulunup bulunmadığının teyidini almak ve bu bilgilerin kendisine anlaşılır bir biçim altında iletilmesini sağlamak;
c Gerekli olan durumlarda, bu verileri düzelttirmek veya bunların, işbu Sözleşmenin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen temel ilkelere işlerlik sağlayan iç hukuk hükümlerinin ihlali suretiyle işlenmiş olması halinde, söz konusu verileri sildirtmek;
d İşbu maddenin b ve c fıkralarında öngörülen teyit talebinin veya duruma göre bildirim, düzeltme veya silme talebinin yerine getirilmemesi halinde bir başvuru yolundan yararlanmak hakkına sahiptir.

Madde 9 – İstisnalar ve kısıtlamalar

1 İşbu maddede belirtilen sınırlar dışında, Sözleşmenin 5, 6 ve 8. maddeleri hükümlerine hiçbir istisna getirilemez.
2 Taraf devletin kanunlarında öngörülmüş olması ve demokratik bir toplumda aşağıdaki hususların sağlanması için gerekli bir önlem oluşturması halinde işbu Sözleşmenin 5, 6 ve 8. maddelerine istisna getirilebilir:
a Devlet güvenliğinin korunması, kamu güvenliği, devletin mali menfaatleri veya suçların önlenmesi;
b İlgili kişinin veya başkasının hak ve özgürlüklerinin korunması.
3 İlgili kişilerin özel yaşamlarına tecavüz tehlikesi bulunmadığının açık olduğu durumlarda, 8. maddenin b, c ve d fıkralarında düzenlenen haklar istatistiki veya bilimsel amaçlar için kullanılan kişisel veri dosyaları bakımından kanunla kısıtlanabilir.

Madde 10 – Yaptırımlar ve başvuru yolları

Her bir Taraf, işbu bölümde düzenlenen verilerin korunması hakkındaki temel ilkelere işlerlik sağlayan iç hukuk kurallarının ihlaliyle ilgili uygun yaptırımlar ve başvuru yolları getirmekle yükümlüdür.

Madde 11 – Genişletilmiş koruma

İşbu bölümde yer alan hükümlerden hiçbiri, her devletin, ilgili kişilere işbu Sözleşmede öngörülenden daha fazla koruyucu önlem sağlaması imkanını sınırlayacak veya buna halel getirecek şekilde yorumlanamaz.

Bölüm III – Sınır ötesi veri akışları

Madde-12 Kişisel verilerin sınır ötesi akışı ve iç hukuk

ı Otomatik işleme konu olan veya otomatik işleme konu olmak üzere toplanmış olan kişisel verilerin her türlü yoldan ulusal sınırların ötesine transferinde aşağıdaki hükümler uygulanır.
2 Bir Taraf, münhasıran özel yaşamın korunması amacıyla kişisel verilerin diğer bir Tarafa sınır ötesi akışını yasaklayamaz veya özel müsadeye tabi tutamaz.
3 Bununla birlikte her bir Taraf, 2. fıkradaki hükümlere aşağıdaki durumlarda istisnalar getirebilir:
a Kendi mevzuatının, belli kişisel veri veya otomatik kişisel veri dosyası kategorileri için, bu verilerin veya dosyaların doğasından kaynaklanan özel düzenlemeler içermesi, diğer Tarafın düzenlemelerinin ise eşdeğer bir koruma içermemesi durumunda;
b ; Bu transferin bir Tarafın ülkesinden, bir diğer Taraf üzerinden Taraf olmayan bir devletin ülkesine yapılması durumunda, bu bendin başında atıfta bulunulan Tarafın mevzuatının boşluklarından yararlanmak üzere yapılacak bu tür transferleri engellemek amacıyla

Bölüm IV – Karşılıklı yardımlaşma
Madde 13 – Taraflar arasında işbirliği

1 Taraflar, işbu Sözleşmeyi uygulamak üzere birbirlerine karşılıklı yardımda bulunmayı taahhüt ederler.
2 Bu amaçla:
a Taraflardan her biri bir veya birden fazla makam tayin ederek, bunların isim ve adreslerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir;
b Birden fazla makam tayin eden her bir Taraf, yukarıdaki bentte atıfta bulunulan bildirimde, bu mercilerden her birinin yetkisini belirtir.
3 Taraflardan birinin tayin ettiği bir makam, diğer Tarafın tayin ettiği bir makamın talebi üzerine:
a Verilerin korunması hakkındaki hukukuna ve idari uygulamalara ilişkin bilgileri verir.
b İç hukukuna ve münhasıran özel yaşamın korunması amacına uygun olarak, otomatik işleme konu olan kişisel verilerin kendileri istisna olmak üzere, ülkesinde gerçekleştirilen : otomatik işlemlerle ilgili somut bilgilerin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alır.

Madde 14 – Yabancı ülkelerde ikamet eden ilgili kişilere yardım

1 Taraflardan her biri, kendi iç hukukunda öngörülen, işbu Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen ilkelere işlerlik kazandıran hakların kullanılması için, yabancı ülkede ikamet eden tüm kişilere yardımda bulunur.
2 Eğer böyle bir kişi diğer bir Tarafın ülkesinde ikamet ediyorsa, talebini bu Tarafın tayin ettiği makama yapma imkanına da sahip olmalıdır.
3 Yardım talebi, gerekli tüm bilgileri, diğerleri yanında özellikle aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerir:
a Talepte bulunanın isim ve adresi ile bu kişiyi belirlemeye yarayan tüm hususlar,
b Talebin konusu kişisel verilerin yer aldığı otomatik dosya veya yöneticisi,
c Talebin amacı.

Madde 15 – Tayin edilen makamlarca sağlanan yardıma ilişkin güvenceler

1 Bir Tarafın tayin ettiği makam, ne kendisine muhatap bir yardım talebini desteklemek amacıyla talebe eklenen bilgiyi, ne de kendi talep ettiği yardım üzerine diğer bir Tarafın tayin ettiği makamdan sağladığı bilgiyi, yardım talebinde belirtilen amaçlar dışında kullanabilir.
2 Taraflardan her biri, tayin edilen makamın personelinin veya bu makam adına hareket eden kişilerin, bu bilgilerin gizli tutulması veya paylaşılmaması hususunda yükümlülüklere tabi olmasını sağlayacaktır.
3 Tayin edilen makam hiçbir durumda, 14. maddenin 2. fıkrasına göre yabancı ülkede ikamet eden eden ilgili kişinin muvafakatini almadan, kendi insiyatifiyle bu kişi adına yardım talebinde bulunmaya yetkili kılınmayacaktır.

 

Madde-16 Yardım taleplerinin reddi

İşbu Sözleşmenin 13 ve 14. maddeleri uyarınca kendisine yardım talebi intikal eden tayin edilmiş makam, aşağıdaki durumlar dışında yardım talebini reddedemez:
a Yapılan talep, yarat vermekle sorumlu makamın verilerin korunması konusundaki yetkisi dışında kalıyorsa;
b Talep, işbu Sözleşme hükümlerine uygun değilse;
c Talebin yerine getirilmesi, bunu yerine getirecek makamın bağlı olduğu devletin egemenliğine, güvenliğine veya kamu düzenine veya bu devletin yetkisi alandaki kişilerin haklarına ve temel özgürlüklerine aykırı ise.

Madde 17 – Yardım giderleri ve yöntemleri

1 Tarafların 13. madde uyarınca birbirlerine yaptıkları karşılıklı yardım ile 14. madde uyarınca yabancı ülkede ikamet eden ilgili kişilere yaptıkları yardım, uzman ve tercüman ücretleri dışında, hiçbir masraf veya harcı gerektirmeyecektir. Bu masraf ve harçlar, yardım talebinde bulunan makamı tayin eden Tarafça karşılanacaktır.
2 İlgili kişi, bir başka Tarafın ülkesinde kendi hesabına yapılan işlemlerle ilgili olarak, bu Tarafın ülkesinde ikamet eden kişilerce yasal olarak ödenmesi gereken harç ve masraf dışında, hiçbir harç ve masraf ödemek zorunda olmayacaktır.
3 Yardımla ilgili diğer hususlar ve özellikle yardımın şekli ve usulü ile kullanılacak dile ilişkin konular, ilgili Taraflar arasında doğrudan kararlaştırılacaktır.

Bölüm V – Danışma Komitesi
Madde 18 – Komitenin oluşumu

1 İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bir Danışma Komitesi kurulur.
2 Taraflardan her biri, bu komiteye bir asıl temsilci, bir de temsilci vekili tayin eder. Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi her devlet Danışma Komitesinde bir gözlemci tarafından temsil edilme hakkına sahiptir.
3 Danışma Komitesi, oybirliği ile alacağı bir kararla, Avrupa Konseyi üyesi olmayan ve Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir devleti, belli bir oturumunda bir gözlemci tarafından temsil edilmeye davet edebilir.

Madde 19 – Komitenin işlevleri Danışma Komitesi:

a Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak veya iyileştirmek amacıyla önerilerde bulunabilir;
b Aşağıdaki 21. maddeye uygun olarak Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir;
c Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin olarak 21. maddenin 3. fıkrası uyarınca kendisine sunulan tüm öneriler hakkında görüş bildirir

d Taraflardan birinin talebi üzerine, işbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili tüm sorular hakkında görüş bildirebilir.

 

Madde 20-Usul

1 Danışma Komitesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağırılır. Komite ilk toplantısını, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini izleyen on iki ay içerisinde yapar. Komite, müteakip toplantılarını en az iki yılda bir yapar; ayrıca Tarafların temsilcilerinin üçte birinin talebi üzerine herhangi bir zamanda toplanır.
2 Danışma Komitesi toplantısı yeter sayısı, Taraf temsilcilerinin salt çoğunluğudur.
3 Danışma Komitesi, her toplantı sonunda, yaptığı çalışmalar ve Sözleşmenin işleyişi hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine bir rapor sunar.
4 İşbu Sözleşme hükümlerine tabi olmak üzere Danışma Komitesi iç tüzüğünü kendisi düzenler. Bölüm VI. Değişiklikler
Madde 21 – Değişiklikler
ı Taraflardan biri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi veya Danışma Komitesi işbu Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir.
2 Her değişiklik önerisi, Avrupa konseyi Genel Sekreteri tarafından, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere ve 23. madde hükümleri uyarınca Sözleşmeye kanlan veya kauhnaya çağrılan üye olmayan her devlete bildirilir.
3 Taraflardan biri veya Bakanlar Komitesi tarafından yapılan her değişiklik önerisi, Bakanlar Komitesine değişiklik hakkında görüş sunacak olan Danışma Komitesine bildirilir.
4 Bakanlar Komitesi, teklif edilen değişikliği ve Danışma Komitesi tarafından sunulabilecek her
türlü görüşü dikkate alarak söz konusu değişikliği kabul edebilir.
5 Bakanlar Komitesi tarafından bu maddenin 4. fıkrasına göre kabul edilen her türlü değişiklik metni, kabul için Taraflara iletilir.
6 İşbu Maddenin 4. fıkrası uyarınca kabul edilen herhangi bir değişiklik, tüm Tarafların bununu kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerini izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girer.

Bölüm XI – Son hükümler
Madde 22 – Yürürlüğe girme

1 İşbu Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açıktır. Onay, kabul ya da uygun burmaya tabidir. Onay, kabul ya da uygun bulma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine teslim edilir.
2 Bu Sözleşme, en az beş Avrupa Konseyi üye devletinin önceki fıkranın hükümlerine göre Sözleşmeyle bağlı olma yönündeki muvafakatlerini ifade ettikleri tarihten itibaren üç aylık sürenin Sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

3 Daha sonradan Sözleşme ile bağlı olmak istediğini beyan eden herhangi bir üye devlet bakımından Sözleşme; onay, kabul ya da uygun bulma belgesini teslim etme tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde-23 Üye olmayan devletlerin katılımı

1 İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 20. maddesinin d. fıkrasında öngörülen çoğunlukla ve komiteye katılma hakkına sahip Taraf Devlet temsilcilerinin oybirliğiyle Avrupa Konseyine üye olmayan herhangi bir Devleti işbu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.
2 Katlan her Devlet için Sözleşme, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edildiği tarihten sonraki üç aylık dönemin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 24 – Ülkesel hükümler

1 Herhangi bir Devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerini tevdi ederken, Sözleşmenin uygulanacağı ülkeyi veya ülkeleri belirtebilir.
2 Herhangi bir Devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirimle, işbu Sözleşmenin uygulama alanını, bildirimde belirtilen başka herhangi bir ülkeye teşmil edebilir. Sözleşme, söz konusu ülke bakımından, söz konusu beyanın Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
3 Önceki iki fıkra uyarınca yapılan herhangi bildirim, söz konusu bildirimde belirtilen herhangi bir ülke bakımından Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim ile geri çekilebilir. Söz konusu geri çekme, söz konusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden itibaren altı aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü geçerlilik kazanır.

Madde 25 – Çekinceler

İşbu Sözleşme hükümlerine hiçbir çekince konulamaz.

Madde 26 – Fesih

Taraflardan herhangi biri, herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim yoluyla bu Sözleşmeyi feshedebilir,
Söz konusu fesih, söz konusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden itibaren altı aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü geçerlilik kazanır.

Madde 27 – Bildirimler

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konsey üyesi Devletlere ve bu Sözleşmeye katılan her Devlete aşağıdakileri bildirecektir:
a her imzayı;
b tevdi edilen her onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgesini;
c Madde 22,23 ve 24 uyarınca her yürürlüğe giriş tarihini;
d bu Sözleşme ile ilgili diğer her tür belge, bildirim ya da muhaberatı.
Keyfiyeti tevsiken, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan aşağıda imzası olanlar Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Strazburg’da 28 Ocak 1981 tarihinde İngilizce ve Fransızca dillerinde ve her iki metin eşit derecede geçerli olacak şekilde, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak üzere tek nüsha olarak imzalanmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, her bir Avrupa Konseyi üye Devletine ve Sözleşmeye taraf olmaya davet edilen her Devlete onaylı nüshalarını gönderecektir.