Klonlanmış telefon satılan tüketici satıcı firmaya açtığı davayı kazandı. Şirketin sonraki itirazı da reddedildi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, klonlanmış cep telefonunun ayıplı mal sayılabilmesi için, satış sözleşmesi yapıldığı anda telefonun klonlanmış olduğunun tespit edilmesi ve tüketicinin süresinde ayıp ihbarı yapması gerektiğine karar verdi.
Cep telefonu alan bir kişi, ”satın aldığı cep telefonunun klonlanmış olduğu gerekçesiyle” Bornova Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu. Heyet, ürün bedelinin tüketiciye ödenmesine karar verdi.
Cep telefonunu satan şirket, ”Hakem heyeti kararının 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olduğu, davaya konu cep telefonunun yasal yollardan ithal edilip, ayıplı olmadığı, davalıya klonlanmış olarak da satılmadığını belirterek, Bornova Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin kararının iptali” istemiyle İzmir 1. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.
İzmir 1. Tüketici Mahkemesi, ”Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı içeriğine göre, ürünün hukuki ayıplı olduğunun anlaşıldığını” belirterek, davayı reddetti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Mahkeme kararını, yürürlükteki hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına temyiz etti.
Temyiz istemini görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, İzmir 1. Tüketici Mahkemesi’nin kararını bozdu.
Dairenin kararında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine göre, ”satışa konu malın ayıplı olması halinde, tüketicinin bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini, ayıp oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarım isteme” hakkına sahip olduğu belirtildi.
Tüketicinin bu hakkını kullanabilmesi için satışa konu malın satış sözleşmesi yapıldığı anda ayıplı olması gerektiğine işaret eden Yüksek Mahkeme, dosya içeriğine göre, satışa konu cep telefonunun klonlandığının anlaşıldığını belirtti. Ancak, Yüksek Mahkeme, ”satış sözleşmesi yapıldığı anda telefonun klonlanmış olup olmadığı, satış sonrası tüketici tarafından klonlama yapılıp yapılmadığı, ayıbın gizli ayıp, açık ayıp olup olmadığı, süresinde ayıp ihbarı yapılıp yapılmadığı” konularında tüketici sorunları hakem heyeti ve mahkemece hiç bir araştırma yapılmadan eksik incelemeyle karar verilmesini usul ve yasaya aykırı buldu.