İnternet gazetesinde çalışan işçiyle yazılı sözleşme yapılması gerekir mi?

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un Yazılı mukavele ve terfi esası başlıklı 4.maddesine göre Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin yazılı şekilde yapılması mecburidir.

             Mukavelede aşağıdaki hususların gösterilmesi şarttır:

             a) İşin nev’i,

             b) Ücret miktarı,

             c) Gazetecinin kıdemi,

             İş nev’inin ve ücretin değişikliğinde mukaveleye derci mecburidir.

             İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır. Terfi mukavelede tesbit edilen yüzde nispetinde yapılır.