CEVAP 132 : İşçinin şirketin bilgisayarını mesai saatleri içinde kişisel maillerini göndermede kullanması,günlük çalışma süresinin büyük bir kısmını internette surf yaparak geçirmesi durumunda işveren tarafından iş sözleşmese feshedilebilir mi?

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2011/133 K. 2011/836 T. 19.9.2011 tarihli kararının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir;
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece davalı iş veren tarafından düzenlenen fesih bildirgesinin davacıya usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği ve davacının savunmasının da alınmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının 4 aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.
Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacının iş sözleşmesi, şirketin bilgisayarını mesai saatleri içinde kişisel maillerini göndermede kullandığı, işyeri çalışanlarına iş harici mailler gönderdiği, günlük çalışma süresinin büyük bir kısmını internette surf yaparak geçirdiği gerekçesiyle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/ıı maddesi uyarınca feshedilmiş olduğundan savunma istenmesi gerekmez. Bu sebeple işin esasına girilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.