cevap 133 : İşçinin işyerinde ortak kullanımda olan bilgisayarda uygunsuz sitelere girerek film seyretmesi durumunda işveren tarafından haklı olarak feshedilebilir mi?

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2006/3547 K. 2006/5532 T. 6.3.2006 tarihli kararının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
Davacının işyerinde ortak kullanımda olan bilgisayarda uygunsuz sitelere girerek film seyrettiğini, bir çok işçiye de bu filmleri seyrettiğini, iş sözleşmesinin bu nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece davalının iddia ettiği davacının davranışlarını kanıtlayamadığı, internet ortamında yapılan işlemlerin tespitine ilişkin kayıtların istenilmesine rağmen ibraz edilmediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Davalı işveren yargılama sırasında tanık anlatımlarına da dayanmış tanıklarının dinlenilmesini istemiştir. Mahkemece iddiaya göre tanık dinlenilemeyeceği gerekçesi ile davalının tanık dinletme isteği reddedilmiştir. Ancak, feshin geçerli nedene dayandığını kanıtlamakla yükümlü bulunan işverenin geçerli nedeni tanık beyanı ile de ispatlaması mümkündür. Mahkemece davalının bildirdiği tanıklar dinlenmeden eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.