CEVAP 146 :
Konuya ilişkin T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/1899 K. 2013/1513 T. 31.1.2013 tarihli kararının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:
KARAR : Dava, iddia ve savunma dokunulmazlığının aşılması yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verilmiş, karar; davalı tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı, davalının İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde görülmekte olan davalar sırasında davalının farklı tarihlerde mahkemeye sunduğu dört adet dilekçede kendisini eşinden boşanmasına neden olan kişi olarak gösterdiğini, haksız ithamlarda bulunduğunu, kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuştur.
Davalı ise davacının on iki yıllık eşi ile Facebook adlı paylaşım sitesinde samimi resimlerini gördüğünü, davacıyla bugüne kadar tanışmadıklarını, davacı hakkında hakaret içeren ifade kullanmadığını, haksız açılan davanın reddine karar verilmesini istenmiştir.
Yerel mahkemece, davalının sunulan dilekçelerden birinde davacı hakkında “evliliklerini sona erdiren kişi” olarak nitelendirmede bulunduğu gerekçesiyle istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya kapsamı, boşanma davası ve bu dosyaya sunulan dilekçe ve davalının eşi ile davacının güven sarsıcı bir şekilde yakınlık içinde bulunduklarını gösterir fotoğraflar birlikte değerlendirildiğinde davalı tarafından boşanma davasına sunulan dilekçelerdeki beyanlar iddia ve savunma dokunulmazlığı sınırları içerisinde kalmaktadır. Davacının dilekçelerin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirttiği kısımlarda hakaret oluşturacak ifadeler de bulunmamaktadır. Şu halde istemin tümden reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Karar bu sebeple bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdiden incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 31.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.