CEVAP 180 :
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesine göre “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232.maddesine göre Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle  defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler “Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.”