CEVAP 190: Kamuoyunu uzunca süredir meşgul eden www.twitter.com internet sitesine yapılan erişimin engellenmesine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru neticesinde Anaysa Mahkemesi’nin 2014/3986 başvuru numaralı 02.04.2014 karar tarihli kararı  03.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Karara ulaşmak için tıklayınız.20140403-18
Buna göre başvurunu kabul edilebilir olduğuna, başvurucuların Anayasa’nın 26.maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Başvurucular kullanıcısı oldukları twitter.com isimli internet sitesine erişimin engellenmesine dair Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) işlemi nedeniyle Anayasa’nın 26,27,40 ve 67.maddelerinin ihlal edildiğini ve anılan işleme karşı etkili bir yargı yolu bulunmadığını ileri sürmüşlerdir.
Bir kamu idaresi olan TİB’İn bir internet sitesine erişimi engellenmesine yönelik yaptığı müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı ve müdahalede bulunurlen ölçülü davranılıp davranılmadığı konusunda hangi genel ilkedelerden haerket edileceği kararda ayrıntılarıyla belirtilmiştir.
Gerekçeli karar da belirtildiği üzere Anayasının 13.maddesie göre temel hak ve özgürlüklere ilişkikin sınırlandırmalar kanunla öngörülmeli ve sınırlamalar kanuna uygun olmalıdır. Somut olayda erişimin engellenmesinin URL bazında değil de tüm bir siteye yönelik erişimin engellenmesi şeklinde uygulandığı görülmektedir.
5651 sayılı kanunda yer alan düzenlemeler dikkate alındığında Tib’in kararına dayanak gösterdiği mahkeme kararlarını aşan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal bir medya ağı olan twitter.com sitesine erişimin tamamen engellenmesini öngören işlemin kanuni dayanağının bulunmadığı ve bu sosyal paylaşım sitesine erişimin kanuni dayanağı olmaksızın ve sınırları belirsiz bir yasaklama kararı ile engellenmesini öngören işlemin kanuni dayanağının bulunmadığı ve bu sosyal paylaşım sitesine erişimin kanuni dayanağı olmaksızın ve sınırları belirsiz bir yasaklama kararı ile engellenmesinin demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğüne ağır bir müdahale oluşturduğu açıktır.
Bu durumda, bireysel başvuruya konu edilen ihlal iddiasını konusunu oluşturan ifade özgürlüğünün demokratik hukuk devletindeki önemi dikkate alındığında TİB tarafından twitter.com isimli internet sitesine erişimin engellenmesi yalnızca bu engellemeye dayanak gösterilen ve URL bazlı verilen kararların muhataplarını değil, twitter.com ağından yararlanan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale niteliğinde olduğu ve hukuki dayanağının olmaması nedeniyle başvurucuların Anayasa’nın 26.maddesinde korunan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.