Bu uygulumada en çok karşılaşılan durumlardan biridir. İşçi iş başvurusu yaptığında firmanın ismi ve büyüklüğüne güvenerek işe girer. Ancak işe giriş işlemi başka bir şirket üzerine yapılır. Esasen iş başvuru yaptığı firmaya ait bir iş yerinde çalışıyordur ama sigortası başka şirket üzerinde gözükmektedir. Özellikle internet, çağrı merkezi, teknik destek ve yazılım sektörlerinde işçinin fiziki olarak işyeri merkezi dışında farklı yerlerde hatta farklı şirketlere ait yerlerde çalıştırıldığı gözlenmektedir. Bu durumda ispatlanması şartıyla Asıl işveren konumundaki şirket de çalışmalardan sorumlu olacaktır. Zira  4857 Sayılı İş Kanunun 2.maddesine göre Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.