Hangi hallerde işçiye yarım ücret ödenir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Yarım ücret başlıklı 40.maddesine göre İş Kanunu’nun 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.