Yüzde ile çalışan işçiye yapılan ödemeler nasıl belgelendirilir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Yüzdelerin belgelenmesi başlıklı 52.maddesine göre Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle yükümlüdür. Bu belgelerin şekli ve uygulama usulleri iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde gösterilir.