Yıllık ücretli izin sırasında sigorta primleri ödenmeye devam eder mi?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Sigorta primleri başlıklı 61.maddesine göre Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.