İşçi ücretlerinde hangi hallerde indirim yapılamaz?

4857 Sayılı yasanın Ücretten indirim yapılamayacak haller başlıklı 62.maddesine göre Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.