Avukat Özgür Eralp – Ankara Barosu
Nisan 2012
www.ozgureralp.av.tr

I do not regard advertising as entertainment or an art form, but as a medium of information.” – David MacKenzie Ogilvy, Army Officer & Advertising Exec, 1911-1999 (Scotland)“Ben reklamı eğlence ya da sanat şekli olarak değil bir bilgi aracı olarak görürürüm.” 

 

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Yapılan

10 Önemli Değişiklik.

25 Mart 1996’da National Law Journal’da yayınlanan bir makalede yapılan tespite göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük 200 hukuk bürosunun %85’i internet sayfaları vardı ya da 1996’nın ortalarında olacaktı.  1994’ün sonlarında, sadece 5 hukuk bürosu internette mevcuttu ve Mart 1995’te bu sayı 50’ye çıktı. İnternet gelişimi bütün olarak 341.000 oranında, yasal ya da olmayan daha çok reklamcı ile devam ediyor. İnternetin popülaritesi ve görselliğindeki bu ani ve muazzam yükseliş bir çok hukukçuya reklam yöntemleri konusunda tekrar düşünmeye yöneltti. Kuzuların birbiri ardına köprüden atlaması gibi, avukatlar iş dünyasındaki reklam muadillerini takip ediyor ve e-posta reklamı yönlendirmesi için interaktif web siteleri arasında sıkça değişen ticari internet kullanımını keşfediyorlar. Avukat reklamcılığı sınırsız internet havuzuna yeterli yüzme dersi almadan büyük bir dalış yapmış oldu .
Ülkemizde de 2000’li yıllardan sonra yaygınlaşmaya başlayan internetin avukatlar tarafından kullanılması da paralel olarak gelişti. Artık günümüzde mesleğe yeni başlayan bir avukat yeni bürosu için tabela ve kartvizitini hazırlatırken bunların yanında bir internet sitesi de açıyor elektronik posta adresi de alıyor ve daha da ötesi internet aracılığıyla kendini tanıtmanın yollarını arıyor.
Avukatın bu konudaki sorumluluklarını düzenleyen Türkiye Barolar Birliği de Reklam Yasağı Yönetmeliğine internetteki gelişmeleri gözetilmesiyle interneti düzenleyen bir madde eklendi. Ancak zaman içerisinde bu maddeye ilişkin eleştiriler çoğalmaya başladı. Zira yönetmelik maddesi hızla gelişen teknolojinin gerisinde kalmıştı.
Bu ve benzeri eleştirilerin artması üzerine 7/9/2010-27695 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinde çok önemli değişiklikler olmuştur. Bu düzenlemeler yeterli olmamakla birlikte Medya ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği de ortadadır.
Günümüz itibariyle ülkemizde ve dünyada avukatların kullanabileceği türden reklam araçları aşağıda listelenmiştir. Yönetmelikte yapılacak güncellemelerin bu reklam alanları da gözetilerek yapılması gerekmektedir.
Reklam alanları

 1. İnternet sitesi açmak
 2. İnternet sitesinde açık reklam vermek
 3. İnternet sitesinde gizli reklam vermek
 4. Arama motorlarına sponsorlu bağlantı ile kayıt olmak
 5. Sosyal paylaşım facebook-twitter-friendfeed alanlarını kullanmak
 6. Toplu Sms atmak
 7. Toplu Eposta atmak
 8. Toplu Posta göndermek
 9. Gazete reklamları
 10. Radyo reklamları
 11. Tv reklamları
 12. Posta kutularına broşür gönderilmesi
 13. Sokakta broşür dağıtılması
 14. Bilboard reklam verilmesi
 15. Gazete köşe yazarlığı
 16. Radyo program sunuculuğu
 17. Tv program sunuculuğu
 18. Ses sistemi kurulu arabalarla reklam yapma
 19. İnternet Sohbet odaları
 20. İnternet Oyun odaları

 
TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır. Ancak yönetmelik ayrıntılarıyla incelendiğinde esasen 55nci madde kapsamı dışında düzenlemeleri de için de barındırdığı haksız rekabet kurumunu çok geniş bir şekilde yorumladığı görülmektedir.
 
Nitekim Madde 1.de Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesi, Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.
Yönetmeliğin 2.maddesi de  Bu Yönetmeliğin; avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık bürolarını, avukat stajyerlerini ve dava vekillerini kapsadığını belirtilmektedir.
 

 1. En önemli değişiklik internet siteleri için olmuştur. Önceki yönetmeliğe göre avukatlar yalnız av.tr uzantılı internet sitesi açabilmekteydi. Bu da evrensel nitelikte alan adları alınmasını ve özellikle uluslararası alanda belirsizliğe sebebiyet vermekteydi. Yeni yönetmelik maddesine göre avukatlar av.tr de dahil olmak üzere istedikleri uzantıda alan adı alabilmektedirler. Elbette alan adları içeriğindeki kullanacağı ifadeler de genel mevzuat incelemesine tabi olacaktır. Örneğin “ankaranıneniyiavukatıahmet.com” şeklinde bir alan adı uygun olmayacaktır. Yönetmelik değişikliğinin sadece alan adı uzantısı olduğu göz ardı edilmemelidir.
 2. 2.önemli değişiklik avukatların dilediği elektronik posta adresini kullanabilmeleri olmuştur. Yönetmelik öncesinde avukatlar sadece av.tr uzantılı mensubu bulunduğu baronun veya Türkiye Barolar Birliği’nin verdiği elektronik posta adreslerini kullanabilmekteydi. Bu da gmail, yahoo, hotmail gibi uluslar arası nitelikte yaygınlığı ve erişim kolaylıkları bulunan e-posta adreslerinin avukatlar tarafından kullanılabilmesini engelliyordu. Avukatlar, yeni yönetmelik maddesine göre diledikleri uzantıya sahip e-posta adresini kullanabilirler ancak burada da içerikle ilgili kullanımların denetime tabi oldu açıktır. Eniyicezaavukatı@hotmail.com gibi bir mail adresi kullanılması uygun değildir.
 3. 3.önemli değişiklik “uyar-kaldır” siteminin getirilmesidir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak avukatlar internet sitesi, elektronik posta ve benzeri alanlarla ilgili Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümlerine aykırı olup olmadıkların bilmemekteydi. Nitekim Barolar da, Baro levhalarında TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğine aykırı e-posta adresleri ve internet sitelerini  levha bölümünde yayınlamakta, hatta avukatlarla Yönetmeliğe aykırı bu e-posta adreslerini kullanmak suretiyle iletişim kurmaktaydı. Uyar-kaldır yöntemiyle avukatlara karşı hemen soruşturma açılması önlenmiş ve avukata 15 gün içerisinde aykırı olduğu ve bu aykırılığı gidermesi için süre verilmesi uygulanmasına başlanmıştır.
 4. 4.önemli değişiklik TBB’ye gelen şikayetlerin içerik incelemesine tabi olmaksızın ilgili Baroya gönderilmesidir. Baro Disiplin Kurulu Kararının nihai incelemeye tutulacağı yer TBB olduğundan, şikayetlerin içeriği konusunda inceleme yapılmasının “ihsası rey” sayılabilmesi ihtimalinin önüne geçilmiş olunmaktadır.
 5. 5.önemli değişiklik, seçim çalışmaları nedeniyle avukatların Reklam Yasağa yönetmeliğine aykırı hareket etmiş olmalarına ilişkin düzenlemeye ilişkin olarak yapılmıştır. Yeni yönetmelik maddesine göre avukatlar Baro veya Türkiye Barolar Birliği organ ve başkanlık seçimleri ile genel veya yerel seçimlerdeki adaylıklarına ilişkin bilgileri internet sitelerinde belirlenen süre içerisinde yayınlayabilmektedirler.
 6. 6.önemli değişiklik avukatların müvekkillerini büroda kabul etmeleri bunun mümkün olmadığı hallerde mesleğin saygınlığına yakışır yerlerde kabul etme zorunluluğu getirilmesi olmuştur.
 7. 7.önemli değişiklik avukatların bürolarının başka mesleklerle paylaşımının önüne geçilmesi olmuştur.
 8. 8. önemli değişiklik tabela düzenlemesidir. Yeni düzenlemeye göre Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir hale gelmiştir.  
 9. 9.önemli değişiklik avukatların mühür biçiminde imza kullanamaması yönündeki düzenlemeyle olmuştur. Uygulamada bazı avukatların Mahkeme veya resmi kurum gibi kırmızı renkte mühürler bastırıp özellikle icra ve ihtar gibi bilgilerini ilgililere posta yoluyla gönderdiklerinin tespit edilmesi üzerine böyle bir düzenlemeye gereksinim duyulduğu anlaşılmaktadır.
 10. Son önemli değişiklik avukatların basılı evraklarında mensubu bulundukları baroların veya  Türkiye Barolar Birliği’nin ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemini kullanabilmelerinin önünün açılmış olmasıdır.

 
Şüphesiz Avukatların Reklam Yapmalarına ilişkin düzenlemeler olmalıdır ve sürekli olarak güncellenmelidir. Ancak bunun ölçüsü de ülkenin hukuk ve teknolojisine paralel şekilde olmalıdır. Bu anlamda ülkemizdeki mevcut hukuk anlayışına göre abartılı görülebilecek bazı reklam örneklerini aşağıda belirtiyor ve yorumu siz meslektaşlarıma bırakıyorum.
Avukatlık Reklamları ile İlgili Dünyadan Örnekler
Quick legal help and a cup of coffee/ Çabuk hukuksal yardım ve bir bardak kahve.
internetbankaciligihukuk_clip_image002
Would you seriously consider hiring these guys?/Bu adamları tutmayı ciddi düşünür müsünüz?
internetbankaciligihukuk_clip_image003
 
İyi bir avukata mı ihtiyacınız var?
*Uyuşturucu cezaları
*Büyük suçlar
*Mahkumiyet sonrası yardım
*Göz altı&şartlı tahliye kaldırılması
*Terkin&Senet iptali
*Bütün federal ve eyalet mahkemeleri
internetbankaciligihukuk_clip_image005
Talk about specializing!/Uzmanlaşma konusunda konuşalım
Bisiklet Avukatları
*Yaralanma davaları
*Yol Kuralları
*Bisikletçileri etkileyen hukuki konular
All the relief you need/İhtiyacınız olan tüm yardım
 
Aggressive and compassionate
Saldırgan ve Özverili
Borçtan Kurtulma
Evlilikten Kurtulma
395 Dolar Maktu Fiyat
Saldırgan, Özverili ve Tecrübeli
Hüküm veya çözüm olmadan ücret talep edilmeyecektir.
Talep ettiğimiz bütün ücretler Illinois Hukukuna uygundur.
internetbankaciligihukuk_clip_image006
 
 
Evet bunlar takla atar. İşte Tanrı avukatları bunun için icat etmiştir.
internetbankaciligihukuk_clip_image008
internetbankaciligihukuk_clip_image009
internetbankaciligihukuk_clip_image007
 
Hayat kısa, boşanın.
internetbankaciligihukuk_clip_image010
http://avvoblog.com/wp-content/uploads/2008/09/snaps9607_divorce_gallery__470x312.jpg
 
Tutuklandınız mı?
Tecrübeli ve özverili temsil alın. Özgürlüğünüz ve haklarınız için hangi avukatın savaşacağını seçin.
http://bigappledefenseattorney.com/criminal.gif
 
İsimsiz Avukat
Bu avukat sağlığa yararlı ve normal kullanım için uygundur. Pahalı tuzaklar eklenmemiştir.
Basit boşanma konusunda bilgi içeren 10 dakikalık telefon kaydını dinlemek için … numarasını arayın ya da kaydın çözümünü içeren paket için bize yazın.
http://lawblog.legalmatch.com/2010/03/19/a-victory-for-free-speech-and-hilariously-bad-lawyer-advertisements/
 
internetbankaciligihukuk_clip_image011internetbankaciligihukuk_clip_image013
http://lh6.ggpht.com/artistry2910/SOsVjFqujNI/AAAAAAAAAYE/tnZBVjozvJA/Lawyer%20ad.jpeg
2004&2005 Yılı En iyi Ceza Hukuku Bürosunun önceki ortağı
Tutuklandınız mı?
24 saat boyunca İskoçyadaki herhangi bir karakoldan arayabilirsiniz.
 
internetbankaciligihukuk_clip_image015

Avukatlık Kanunu Madde 55. Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.
(Ek: 2/5/2001-4667/35 m.) Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı hakkında da uygulanır.
(Ek: 2/5/2001-4667/35 m.) Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
 
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin 5. maddesiyle, “Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla yalnızca “av.tr” uzantılı internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde sadece av.tr uzantılı veya Türkiye Barolar Birliği’nin ya da bağlı bulunduğu barosunun verdiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.” şeklindeki 2. fıkra, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 7/09/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesiyle, “14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca halen kullanılmakta olan “gen.tr” uzantılı internet adresleri iş bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde “av.tr” uzantılı şekle dönüştürülür. “ şeklindeki madde yürürlükten kaldırılmıştır.
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin 5. maddesiyle, “e-posta adresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, baro ve Türkiye Barolar Birliği
seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme” ibaresi eklenmiştir.
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle Avukat büroları; avukatlık hizmetinin bağımsızlığına aykırı olacak şekilde, meslek hizmetleri dışındaki iş ve amaçlara tahsis edilemez metne eklenmiştir.
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, “Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olmalıdır.” şeklindeki madde,Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille
görüşme yapılacak yerin, bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olması gerekir şeklinde değiştirilmiştir.
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle, “Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına,
giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.” şeklindeki 3. fıkra, metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin 6. maddesiyle, “Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından resen soruşturma
açılır.” şeklindeki madde, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle, “vergi sicil numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkiye Barolar Birliği
ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi” ibaresi eklenmiştir.