uyapv3.30 Yenilikler

Avukat Portal işlemleri ücretsiz hale getirilmiştir.

Barokart ile yapılan işlemlerde uygulanan 16.45 saat limiti yapılan çalışma ile kaldırılmıştır.

Avukatların vekil olduğu ya da vekil olmadığı dosyalara Vekaletname / Cevap Dilekçesi , Vekalet Harcı ve Vekalet Pulu gönderme imkanı sağlanmıştır.

Sorgu yapılabilen sayfalara konu başlığına göre sıralama ve 30’ar 30’ar sayfalama mantığı getirilmiştir.

Adres ve İletişim Bilgilerinin yıl içinde en fazla iki kez güncellenebilmesi sağlanmıştır.

Avukatların sisteme IBAN bilgisi girebilmeleri ve E-Takip açarken alacaklı için IBAN girebilmeleri sağlanmıştır.

Safahat menüsü sistem performansı nedeniyle en fazla bir haftalık sorgularla sınırlandırılmıştır. Ayrıca sahafatlar anlık görüntülenmek yerine bir gün sonra görüntülenebilir hale getirilmiştir. İlgili dosyanın safahatına dosyalarım menüsündeki dosyanın safahatı kısmından anlık olarak bakabilirsiniz.

Dosyalarım menüsü altına Yargıtay Dosyalarını sorgulama linki eklenmiştir.

İşlemelerim menüsü yeniden düzenlenmiştir.

v3.26 Yenilikler

İcra Dosyaları için harç ve tahsilat ödemeleri yapabilirsiniz.

Tüm dosyalarım menüsünde, icra talimat dosyaları icra dosyalarından ayrılmıştır.

Dosyalarım menüsü altında İşlem Tarihi ile arama menüsü aktif hale getirlmiştir. Bu menü ile bugün, dün ve son yedi gün içerisinde portal üzerinden işlem yaptığınız dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

İlgili birime göndermiş olduğunuz evraklara ek ekleyebilirsiniz.

Dosyalarım menüsü altında “Dosyada Vekil miyim?” ekranı aktif hale getirilmiştir. Bu menü ile UYAP sisteminde dosyada vekil olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Hukuk davası açarken kullanılan taraf sıfatları menüsünü yeniden düzenlenmiştir. Bazı hatalar giderilmiştir.

Hata, istek ve önerilerinizi İstek ve Öneri bölümünden gönderebilirsiniz.

Vatandaş Portal E-imza ile giriş kısmında, vatandaşların online hukuk davası açma işleminin testlerine başlanmıştır.