WOMM – Word of mouth marketing “Ağızdan ağıza” pazarlama nedir?

WOMM – Word of mouth marketing ; ağızdan ağıza pazarlama olarak Türkçeye çevrilebilir.

Tüketicilerin diğer tüketicilerle şirketlerin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri yazılı, sözlü ya da görüntülü olarak paylaştığı bir pazarlama stratejisi türüdür.

Özellikle Türkiye’de internet ve sosyal medyada WOMM – Word of mouth marketing  yani “ağızdan ağıza” pazarlama tüketicilerin satın alma kararlarında son derece etkili olmaya başlamıştır.