Yayınlar

Dijital Reklamcılığın Teknik, Hukuki ve Vergisel Boyutu

Satın Almak İçin Tıklayınız


Yayın

Yazar         :Özge Evci Eralp- Avukat-Marka ve Patent Vekili

Baskı          : Birinci Baskı

Baskı Yılı   : Ankara-Ekim 2017

ISBN           : 978-605-67733-6-5

Sertifika No : 20127

Sayfa Sayısı  :268

Ayrıntılar

İnternet kullanımının artması ile hedef kitlesinin daha kolay belirlenebilir olması, maliyetinin  düşük olması, interaktif kullanıma olanak sağlaması, fiziki sınırlara tabi olmaması gibi bir çok  nedenle dijital reklamcılık, satış ve pazarlama sektörünün bir numaralı enstrümanı haline gelmiştir. Tüm bu gelişmeler ile dijital reklamcılık için uygulanacak yasal düzenlemelerin gelişen teknolojiye göre uyarlanması ve yorumlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, Dijital reklamcılık sektöründeki en tartışılan iki konu olan hukuk ve vergi bir  araya getirilip, uygulamadaki örneklerle de zenginleştirilerek, rehber niteliğindeki bu çalışma hazırlanmıştır.

Kitabın ilk bölümünde, terimler ve örneklerin anlaşılır olabilmesi için öncelikle dijital  reklamcılık ile ilgili teknik konular ele alınmıştır. Bu anlamda yaygın kullanılan dijital reklamcılık terimlerinin anlamları, dijital reklamcılığın gelişimi, sektördeki unsurları, çeşitleri ve ücretlendirme yöntemlerine yer verilmiştir.

Kitabın ikinci bölümünde, dijital reklamcılığın hukuki boyutuna, Tüketici Kanunu, Ticaret  Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza  Kanunu gibi konuyu ilgilendiren yasal düzenlemelere değinilerek yer verilmiştir. Bu bölümde,  ulusal ve uluslararası mevzuatın yanı sıra, dijital reklamcılıkta en sık rastlanan ihlal  türleri ve bunların hukuki boyutu anlatılmış, Yargıtay kararları ve yabancı mahkeme kararları  ile örneklenmiştir.

Kitabın üçüncü bölümünde dijital reklamcılığın vergisel boyutuna yer verilmiştir. Bu  kapsamda vergi mevzuatı özelgeler ve Danıştay kararları ile birlikte yorumlanmış; özellikle  OECD’nin dijital reklamcılık ile ilgili tespitleri ışığında vergilendirme esasları derlenmiştir.

Özge Evci Eralp

Avukat – Marka ve Patent Vekili

İçindekiler

1. BÖLÜM

DİJİTAL REKLAMCILIK KAVRAMI

1. Dijital Reklamcılığın Tanımı

2. Dijital Reklamcılığın Tarihçesi

3. Dijital Reklam Unsurları ve Ekosistemi

3.1. Reklam Verenler

3.2. Yayıncılar

3.3. Network Ajansları-Reklam Network’leri

3.4. Dijital Ajanslar

3.5. Server (Sunucu)

3.6. Medya Planlama ve Satın Alma

3.6.1. Programmatic Buying (Programatik Satın Alma)

3.6.2. Real Time Bidding

4. Dijital Reklam Çeşitleri ve Yöntemleri

4.1. Mobil Reklamcılık

4.2. E-Posta Yoluyla Reklam

4.2.1. Alıcının İsteği Dahilinde E-posta Reklamı

4.2.2. Spam E-posta Reklamı

4.3. Pop-up Reklamlar

4.4. Banner (Elektronik Pano) Reklamlar

4.5. Sosyal Medya Siteleri Aracılığı ile Yapılan Reklamlar

4.6. Sponsorlu Reklamlar- İçerik Ortaklığı Reklamları- Advertorial

4.7. Affiliate Marketing (Satış Ortaklığı) Reklamları

4.8. Advergame Reklamları (Oyun Reklam)

4.9. IntelliTXT Reklamlar (Akıllı Reklamlar)

4.10. Viral Reklam

4.11. Anahtar Sözcük Reklamları (Keywords Advertising-Search Engine Marketing)

4.11.1. Arama Motoru Reklamcılığı- Search Engine Advertising (SEA)

4.11.1.1. Adsense reklamlar

4.11.1.2. Adwords reklamlar

4.11.2. Arama Motoru Optimizasyonu- Search Engine Optimization-SEO

4.12. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online Behavioural Advertising)

5. Dijital Reklamcılıkta Ücretlendirme Yöntemleri

5.1. Görüntülenme Başına Maliyet (CPM : Cost Per Mile -Thousand Impressions- )

5.2. Tıklanma Başına Maliyet (CPC: Cost Per Click )

5.3. Aksiyon Başına Maliyet(CPL: Cost per Lead / CPA: Cost per Action)

5.4. Satın Alma Başına Maliyet (CPA: Cost Per Acqusition)

5.5. Dönüşüm Başı Maliyet (Cost Per Conversion)

2. BÖLÜM

DİJİTAL REKLAMCILIĞIN HUKUKİ BOYUTU

1. Türk Mevzuatında Dijital Reklamcılık Uygulamalarını Etkileyen Düzenlemeler

1.1. Tüketici Kanunundaki Düzenlemeler

1.1.1. Ayıplı Mal ve Hizmet

1.1.2. Ticari reklam

1.1.3. Haksız Ticari Uygulamalar ve Örtülü Reklam

1.2. Türk Ticaret Kanunundaki Düzenlemeler

1.2.1. Yasal Düzenleme

1.2.2. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları

1.3. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

1.3.1. Yasal Düzenleme

1.3.2. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları

1.4. Sinai Mülkiyet Kanunu

1.4.1. Yasal Düzenleme

1.4.2. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları

1.5. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

1.6….. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

1.6.1. Erişim, İçerik ve Yer Sağlayıcının Sorumluluğu

1.6.2. İçeriğin Yayından Kaldırılması ve Erişimin Engellenmesi

1.6.2.1. Hukuki Boyutu

1.6.2.2. Çevrimiçi İtibar Yönetimi

1.7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1.7.1. Kişisel Veri Kavramı

1.7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

1.7.1.2. Kişisel Verilerin Aktarılması

1.7.1.3.. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

1.7.2. Cookie (Çerez) Uygulamaları Karşısında Kişisel Verilerin Korunması

2. Dijital Reklamcılığı İlgilendiren Cezai Hükümler

2.1. Nitelikli dolandırıcılık

2.2. Huzur ve Sükunu Bozma Suçu

2.3. Haksız Rekabet Suçu

2.4. Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçu

2.5. Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Suçlar

3. Dijital Reklamcılıkta Sık Rastlanan Haksız Eylemler

3.1. Başkasına Tescilli Markanın Alan Adı Olarak Kullanımı (Cybersquatting-Domain Parselleme)

3.2. Dijital Reklamcılıkta Sahtecilik (Fraud)

3.2.1. . Dijital Reklamcılıkta Sahtecilik Çeşitleri

3.2.1.1. Tıklama Hilesi ve Tıklama Çiftlikleri

3.2.1.2.. DNS Zehirlenmesi (DNS Spoofing)

3.2.1.3. Reklam Bulaştırma (Ad Injection)

3.2.2. Dijital Reklamlarda Haksız Eylemlerin Cezai Boyutu

3.2.2.1. Nitelikli Dolandırıcılık

3.2.2.2. Bilişim Suçları

3.2.2.3. Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Cezai Hükümler

3.2.2.3.1. Yasal Düzenlemeler

3.2.2.3.2. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları

3.3. SEO ve SEA Yoluyla Marka İhlali ve Haksız Rekabet

3.3.1. SEA ve SEO İle Haksız Eylemler

3.3.1.1. Rakip Markaları Keyword Olarak Belirlemek

3.3.1.2. Black Hat Seo teknikleri

3.3.1.2.2. Negatif Seo Yöntemleri

3.3.1.2.3. Spam Backlink Yöntemi

3.3.1.3. SEO ve SEA Yoluyla Haksız Eylemler İle İlgili Örnek Yargıtay Kararları

3.3.2. Konu ile İlgili Yabancı Mahkeme Kararları

3.3.2.1. Amerika- Rosetta Stone vs Google Davası

3.3.2.2. Avrupa Birliği- Google vs Louis Vuitton Davası

3.32.3. Amerika-Google vs LightHouse Davası

3.3.2.4. Amerika-Google vs Search King Davası

3. BÖLÜM

DİJİTAL REKLAMCILIK HİZMETİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA ULUSAL DÜZENLEMELER

1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Dijital Reklamcılığın Vergilendirilmesi

1.1. Dijital Reklamcılıkta Kazancın Niteliği

1.1.1. Ticari kazanç ve gayri maddi hak bedeli nitelendirmesi

1.1.2. Serbest meslek kazancı ve arızi kazanç nitelendirmesi

2. Mükellefiyet Çeşitlerine Göre İnternet Reklamcılığında Vergilendirme

2.1.Tam Mükellefiyette Vergilendirme

2.1.1 .. Tam mükellef gerçek kişilerin vergilendirilmesi

2.1.2. . Tam mükellef kurumların vergilendirilmesi

2.2. Dar Mükellefiyette Vergilendirme

2.2.1. . Dar mükellef gerçek kişilerin vergilendirilmesi

2.2.2. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi

3. Dijital Reklamcılıkta Daimi Temsilci ve İş yeri

3.1. Daimi Temsilci

3.2. İş Yeri

4. Dijital Reklamcılığın Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi

4.1. Yabancı Bir Kuruluşa İnternet Üzerinden Reklam Hizmeti Verilmesi Durumunda KDV

4.2. Yabancı Bir Kuruluştan Reklam Hizmeti Alınması Durumunda KDV

5.Dijital Reklamcılık Gelirinin Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi

5.1. Fatura Ödevi

5.1.1. Yabancı kuruluşlara reklam hizmeti verilmesi durumunda

5.1.2. Yabancı kuruluşlardan reklam hizmeti alınması durumunda

5.1.3. Dijital reklamcılıkta e-fatura kullanımı

5.1.4. Dijital reklamcılık Hizmetinin Gider Kaydı

5.1.5. Bildirim ödevi

6. Reklam ve İlan Vergisi Açısından İnternet Reklamcılığı

7. Damga Vergisi Açısından Dijital Reklamcılık

KAYNAKLAR

ÖZGEÇMİŞ