Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) içtihatları ile ilgili güncel gelişmelerin hakim ve savcılar ile diğer uygulamacılar ve kamuoyuna aktarmak amacıyla, AİHM’nin Türkiye hakkında verdiği kararların tümü ile diğer ülkeler aleyhinde verilen kararlardan gerekli görülenlerin Türkçe tercümelerine, istatistikî bilgiler ve ilgili uluslararası raporlara ulaşım imkanı sağlayacak www.inhak.adalet.gov.tr internet sayfası kullanıma açılmıştır.

Şu an itibariyle Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 1.400 karara ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Süreç içinde çıkan yeni kararların, siteye konularak güncelleneceği bilgisi verilmektedir.

http://www.inhak.adalet.gov.tr/mevzuat/mevzuat.html

kaynak:http://www.basin.adalet.gov.tr/duyuruveaciklamalar/2012/aihm_ictihat.html