“Bir e-ticaret sitesi (veri sorumlusu) nezdinde gerçekleşen veri ihlali hakkında yapılan resen inceleme” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/04/2021 tarih ve 2021/427 sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi:27/04/2021
Karar No:2021/427
Konu Özeti:Bir e-ticaret sitesi (veri sorumlusu) nezdinde gerçekleşen veri ihlali hakkında yapılan resen inceleme

 

Bir e-ticaret sitesindeki (veri sorumlusu) partner firmanın, e-ticaret sitesindeki müşteri hizmetleri paneli üzerinden üçüncü kişiler konumundaki firmaların bilgilerine erişmesiyle yapmış olduğu ihbar kapsamında konuya ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmıştır.

Partner firmasının Kurumumuza intikal eden yazılarında;

 • Partner firmanın elektronik adisyon takip sistemi ve dokunmatik bilgisayar ürünlerinin internet ortamında satışına ilişkin, veri sorumlusu ile partner şirket olmak adına başvuruda bulunulduğu,
 • Firmanın, ürünlerini sisteme yüklerken giriş yaptığı bölümün aktif olmadığını fark etmeleri üzerine e-ticaret sitesinin müşteri hizmetlerini arayarak durumu ilettiklerinde, partner sayfasındaki bildirim bölümünden konuya ilişkin iletişime geçilmesi gerektiğinin belirtildiği, firmanın bu doğrultuda bildirim paneline giriş yapıp bildirim göndermeye çalıştıklarında sürekli hata aldığı,
 • Bu hatalardan dolayı Partner Firmanın bildirim linkini tarayıcıya yazıp giriş yapmaya çalıştığı, bu suretle veri sorumlusunun kullanmış olduğu müşteri hizmetleri (CRM) paneline erişildiği, açılan panelde tekrar kullanıcı adı ve şifre istendiği, mevcut kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapılmaya çalışıldığı, erişim sağlanamayınca şifrelerinin bloke edildiği düşünülerek yeni şifre talep edildiği, e-posta adreslerine gelen şifre ile sisteme giriş yapıldığında veri sorumlusunun CRM paneline ulaşıldığı, bu sistem açığıyla ilgili veri sorumlusuna e-posta gönderildiği,
 • Konuya ilişkin veri sorumlusunun avukatının kendilerini arayarak, belirli bir ücret karşılığında kendilerini danışman şirket olarak atayacaklarını, veri sorumlusu tarafından ilgili firmaya bir şifre verilerek sisteme giriş yapılacağını, veri sorumlusunun onayı ile sistem açığı bulunup bulunmadığına yönelik kontrol sağlamak amacıyla girdiğini gösterir bir senaryo hazırlayacaklarını ve söz konusu senaryoyu destekleyecek bir gizlilik sözleşmesi imzalayacaklarını belirttiği, veri sorumlusunun ofisinde bir toplantı gerçekleştirildiği, yapılan toplantıda güvenlik açığına ilişkin görüşme gerçekleştirildiği ve gizlilik sözleşmesinin imzalandığı

ifadelerine yer verilmiştir.

Veri sorumlusunun meydana gelen veri ihlali ile ilgili Kurumumuzun konuya ilişkin tebligatlarına verilen cevap yazılarında ise;

 • Pazar yeri modeli ile satış yapmak üzere kendilerine başvuran şahısların veri sorumlusu nezdinde satış yapabilmelerini teminen giriş yapmaları amacı ile kendilerine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş sağladıkları,
 • Şahısların daha sonra sistemde bir açık bulduklarını, kendilerine ait doküman yükleme sayfası dışında üçüncü kişiler konumundaki firmaların bilgilerine de eriştiklerini beyan ederek veri sorumlusuna müracaat ettikleri,
 • Akabinde bahse konu veri güvenliği açığına ilişkin, veri sorumlusu ile şahıslar arasında kişisel verilerin korunması amacıyla firmanın sisteme ilk girdiği tarihten itibaren başlayacak şekilde bir gizlilik sözleşmesi imzalandığı, sözleşme ile bu şahısların, ellerindeki tüm verileri veri sorumlusuna teslim edeceklerini ve kendi sistemlerindeki yedekler dahil tüm veriyi imha edeceklerini, tüm sürecin gizliliğini de en üst düzeyde sağlayacaklarını taahhüt ettikleri,
 • Söz konusu sözleşmenin başlangıç tarihi olayın oluş tarihi olduğundan firma tarafından bilgilere erişilmesinin veri sorumlusu ile firma arasında akdedilen sözleşme kapsamında gerçekleştiği ve bu anlamda herhangi bir hukuka aykırı erişimin bulunmadığı,
 • Taraflar arasında bu minvalde bir sözleşme imzalanmışsa da daha sonra bu şahısların veri sorumlusundan şantaj yolu ile para istedikleri, veri sorumlusunun bu şahıslara herhangi bir ödeme yapmadıkları ve sonunda da Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvurdukları,
 • İhlale konu olayın suç niteliği taşıması nedeniyle Kurumumuz tarafından re’sen incelemeye ilişkin karar verilemeyeceği zira konunun yargı organları tarafından değerlendirilmesi gerektiği,
 • Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu

belirtilmiştir.

Partner Firmanın yapmış olduğu ihbar bildiriminin ve veri sorumlusu yazılarının incelenmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/04/2021 tarih ve 2021/427 sayılı Kararı ile;

A.    Teknik ve idari tedbirler ile ilgili olarak;

 • Veri sorumlusu  tarafından kendi tedarikçisi konumunda olan firma yetkililerinin, veri sorumlusunun sistemine giriş yaptıklarında üçüncü kişilere ait kişisel verilere erişim sağladıkları ve erişimin sağlandığı ilk tarih itibariyle bu hususta yetkili olmadıkları, bu anlamda bahsi geçen “Gizlilik Sözleşmesi” öncesinde “veri sorumlusu uhdesinde bulunan kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığının anlaşıldığı, hukuka aykırı erişimin meydana gelmesinden sonra veri sorumlusu ile şahıslar arasında imzalanan gizlilik sözleşmesi ile geçmişe dönük olarak, meydana gelmiş olan veri ihlalinin ortadan kaldırılmasının hukuken mümkün olmadığı,
 • İhlalin veri sorumlusu tarafından kendi tedarikçisi konumunda olan firmanın da bulunduğu tedarikçi grubuna “tüm bildirimlerde arama” yetkisinin verilmesi sonucunda oluştuğunun tespit edildiği, bu durumun yetkisiz erişime ilişkin düzenli kontrolün sağlanmadığının ve yetkilendirme süreçlerinin kontrol edilmeyerek veri ihlali öncesinde veri sorumlusu tarafından ilgili kişiler üzerinde oluşabilecek potansiyel zararları önlemek adına gerekli tedbirlerin alınmadığının göstergesi olduğu

hususları dikkate alındığında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kapsamında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında kabahatin haksızlık içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca, 600.000 TL idari para cezası uygulanmasına,

B.    Kuruma ve ilgili kişilere yapılan bildirim ile ilgili olarak:

Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesi dolayısıyla, Firma nezdinde erişimi gerçekleştirenler yönünden yürütülen cezai soruşturmaya konu fiil ile veri sorumlusunun veri güvenliğini sağlamaya ilişkin gerekli her türlü teknik tedbiri almaması nedeniyle oluşan veri ihlalini Kurula bildirme yükümlülüğünün farklı fiiller olduğu, ihlalin 22.10.2019 tarihinde gerçekleşmesi ve 22.10.2019 tarihinde tespit edilmiş olmasına rağmen

 • Veri ihlalinden etkilenen ilgili kişilere bildirimde bulunulmadığı,
 • Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ihlal bildiriminde bulunulmadığı

hususları dikkate alındığında Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararında belirlenen 72 saat içerisinde bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı davranan veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 200.000 TL idari para cezası uygulanmasına

 • Kurumumuzun bilgi belge talep yazısına cevap verilmediği dikkate alındığında, Kanuna uyum konularında azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına,

karar verilmiştir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6981/2021-427