Boğaziçi Üniversitesi Adli Bilişim Kampı 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

BÜSİBER, Hukukçular ve Bilişim uzmanları için 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında, ülkemizin önde gelen siber güvenlik ve adli bilişim uzmanlarından İbrahim Halil Saruhan ile beraber Üniversiteden YENİ MEZUNLAR için ÜCRETSİZ Adli Bilişim Kampı düzenledi.

Av.Özgür Eralp Adli Bilişim Kampında 10.02.2017 Cuma günü  “Bilişim Suçları ve Adli Bilişim” konulu bir sunum yaptı. Eğitim kapsamında Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun bilişimle ilgili maddelerini örnek olaylar ve Yargıtay kararları eşliğinde anlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi – Adli Bilişim Kampı

Bilişim hukuku ve siber güvenlik ile ilgilenen hukukçular ve bilişim uzmanları birlikte bu disiplinler arası programda bir taraftan adli bilişim öğrenirken bir taraftan da spesifik vaka analizi gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi – Adli Bilişim Kampı

Program, keyifli bir öğrenme ortamında vaka incelemeleri ile teori ve pratiği bir araya getirdi.

Program sonunda katılımcılar inceleme sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sundular.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 5 ŞUBAT 2017,

ON-LINE SINAV 6 ŞUBAT 2017 saat 22.00.

Adli Bilişim Kampına katılmak için kayıt olmak ve on-line sınava girmek gerekmektedir.

Kayıt formu için tıklayınız.

https://siber.boun.edu.tr/tr/adli-bilisim-kampi

BÜSİBER hakkında

BÜSİBER siber güvenlik hizmetleri ile her geçen gün artan internet üzerinden gelen saldırılara karşı KAMU kurum ve kuruluşlarının yanındadır.

Bunu aşağıdaki başlıklar ile sağlamayı hedefler

 

1-Siber güvenliği Yönetim Bilişim Sistemleri yönüyle inceleyerek disiplinler arası bir teknik ve işletme bakış açısı ile bilgi güvenliği ve iş sürekliliği ilgili standartların daha yaygın ve etkin kullanılmasını sağlamak.

2-Dünyada önemli bir finans merkezi olma yolundaki İstanbul’da oluşması muhtemel siber saldırı durumlarına karşı hazırlıklı olunmasını sağlayarak İstanbul marka değerini korumak.

3-Merkezde elde edilen bilgi birikimini akademik çalışmalara dönüştürmek ve bilgi güvenliği konusunda yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmek isteyen girişimcilerle güvenli biçimde paylaşılmasını sağlamak.

5-Merkez içerisinde kurulacak siber saldırı zafiyet testleri ve adli bilişim hizmeti verecek laboratuvar ile derslerde sadece teorik değil uygulamalı Bilgi Güvenliği Eğitimlerinin verilmesini sağlayarak bu konularda İstanbul’a yetişmiş gücü kazandırmak.

6- Siber Zafiyet Testleri, Adli Bilişim, Bilgi Güvenliği Eğitimi hizmetleri ile Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Risk Analizi, Bilgi Güvenliği Teknolojileri Projelendirilme Danışmalıkları hizmetleri vermek

7-Bilişim teknolojileri kullanarak kentsel hizmetlere yenilikçi uygulamalar getirerek İstanbul’da yaşam kalitesini yükselten, bütçelerinde siber güvenliğe arzu ettiği  kadar kaynak aktaramayan belediyeler ile temasa geçip E-Belediye hizmetlerine İnternet üzerinden bir siber zafiyet testi hizmeti önererek mevcut durumlarını ortaya koymak.

8-Bilişim teknolojileri kullanarak ve hastane otomasyonu yazılımları ile hastaların ve yakınlarının daha hızlı hizmet almasını sağlayarak İstanbul’da yaşam kalitesini yükselten, bütçelerinde siber güvenliğe arzu ettiği kadar kaynak aktaramayan devlet hastaneleri ile temasa geçip İnternet Üzerinden bir siber zafiyet testi hizmeti önererek mevcut durumlarını ortaya koymak.

9-Devlet üniversiteleri temasa geçip web sitesine ağ üzerinden bir siber zafiyet testi hizmeti vererek zafiyetlerini tespit edip mevcut durumlarını ortaya koymak.

10-Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmak

11-İstanbul’daki Üniversitelerdeki ilgili birimler ve öğrenci kulüpleri ile etkinlikler düzenleyerek, mezun olduklarında bilgi güvenliği farkındalığı ile iş hayatına atılmalarını sağlamak.

12-Ülkemizdeki iş hayatının kalbi konumundaki İstanbul’un olası siber saldırılar sebebiyle iş kesintisi ve sanayi casusluğundan kaynaklanacak mali kayıplar yaşamaması için, risk analizleri ve bilgi güvenliği yönetimi standartlarının uygulanması hizmetlerini vermek.

https://siber.boun.edu.tr/