Giriş:

Dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgını, iş dünyasını önemli ölçüde etkilemiş ve iş sözleşmelerine yeni dinamikler katmıştır. Bu yazıda, pandeminin iş sözleşmelerine olan etkilerini ve alınabilecek hukuki önlemleri ele alacağız.

 1. İşten Uzaklaştırma ve Kısa Çalışma Önlemleri: Salgın döneminde birçok işveren, ekonomik zorluklarla başa çıkabilmek için işten uzaklaştırma veya kısa çalışma uygulamıştır. Ancak, bu tür kararların iş sözleşmesine uygun şekilde yansıtılması önemlidir.

  • Önlem: İşverenler, işten çıkarma veya kısa çalışma uygulamadan önce mevcut iş sözleşmelerindeki hükümleri dikkatlice incelemeli ve gerekirse taraflar arasında müzakereler yapmalıdır.
 2. Evden Çalışma ve İş Yeri Değişiklikleri: Pandemi, birçok işletmeyi uzaktan çalışma modeline yönlendirmiştir. Bu da iş sözleşmelerinde çalışma koşullarının ve yerinin değişikliğini beraberinde getirmiştir.

  • Önlem: İşverenler, çalışma koşullarını değiştirmek istediklerinde, iş sözleşmelerinde yer alan esneklik ve değişikliklere ilişkin hükümleri değerlendirmeli ve gerekirse taraflar arasında yeni anlaşmalar yapmalıdır.
 3. Hastalık ve İş Gücü Eksikliği: Çalışanların hastalanması veya izolasyon süreçlerine girmesi, iş yerlerinde iş gücü eksikliğine neden olabilir. Bu durumda işverenlerin alması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin iş sözleşmelerine etkileri değerlendirilmelidir.

  • Önlem: İşverenler, iş gücü eksikliği durumunda iş sözleşmelerinde öngörülen izin hükümlerine ve sağlık durumlarına dair hükümlere başvurmalıdır. Ayrıca, geçici iş gücü temini gibi alternatif çözümler de düşünülmelidir.
 4. Hukuki Belirsizlik ve Mücbir Sebep Durumu: Pandemi sürecinde hukuki belirsizlik artmış, birçok işletme mücbir sebep durumuna dayanarak sözleşme yükümlülüklerinden kaçınma yoluna gitmiştir.

  • Önlem: Mücbir sebep durumları, genellikle iş sözleşmelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, işverenler ve çalışanlar, mücbir sebep hükümlerini dikkatlice incelemeli ve uygulama koşullarını değerlendirmelidir.

Sonuç:

COVID-19 salgını, iş sözleşmelerine yeni dinamikler eklemiş ve tarafları belirsizlikle baş başa bırakmıştır. İşverenler ve çalışanlar, mevcut iş sözleşmelerini gözden geçirmeli ve pandeminin getirdiği değişikliklere uyum sağlamak için esneklik aramalıdır. Ayrıca, hukuki danışmanlık alarak alınacak tedbirleri ve yapılacak değişiklikleri belirlemek, taraflar arasında sağlıklı iletişimi ve işbirliğini güçlendirebilir.