DERS 09 : UYAP Kurum Portalı

UYAP’ın en önemli hedeflerinden biri de gerçek ve tüzel kişilerin yargıya erişimini kolaylaştırmak ve yargı hizmetlerinden daha etkin faydalanmalarını sağlamaktır. Bu hedef çerçevesinde UYAP Kurum Portalı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

 • Genel Bilgiler 

UYAP Kurum Portalı, kamu ve özel kurum yetkililerinin internet üzerinden e-imza veya m-imza ile UYAP’a erişerek çalıştıkları kurumla ile ilgili icra ve iflas ile dava dosyalarını takip edebilmelerini sağlayan uygulama yazılımıdır.

UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi merkez ve taşra teşkilatlarında, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının tarafı oldukları dava dosyalarını internet üzerinden takip edebilmeleri ve bilgi alabilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.

UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi adliyelere giderek dava bilgileri hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek, mesai ve kırtasiye masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin ve verimli yollardan yargıya ulaşım sağlar. Yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde belirlenmesi, yargılamanın daha kısa sürede neticelendirilmesi, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin oluşmasını engelleyecektir. 

 • Genel Hizmet Bilgileri

 

Hizmeti Sağlayan KurumAdalet Bakanlığı, Bi̇lgi̇ İşlem Dai̇resi̇ Başkanlığı
Hizmetin AdıUYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi
Hizmetin TanımıKamu ve özel kurum yetkililerinin internet üzerinden e-imza ile UYAP Bilişim Sistemine erişerek çalıştıkları kurumla ilgili dava ve icra-iflas dosyalarını takip edebilmesi.
Hizmet Sunumu Nasıl BaşlıyorSadece Başvuruyla
Kimler BaşvurabilirÖzel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Tahkim Kuruluşları (Ulusal/Uluslararası),Noterler,Birlikler / Odalar
Başvuruların alınma sıklığıHer zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyorInternet üzerinden (https://kurum.uyap.gov.tr)
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyorÖzel Sektör,Kamu Kurumları,Sivil Toplum Kuruluşları,
Hizmet TürüAna Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama TipiAdalet
Hizmet İşlem TipiBilişim İşleri

 

 • Hizmetin Dayandığı Mevzuat
Mevzuat NoMevzuat KonusuMevzuat Adı
MevzuatHizmete İlişkin Yetki, Görev Veya Sorumluluğun Verildiği MevzuatBölge Adli̇ye Ve Adlî Yargi İlk Derece Mahkemeleri̇ İle Cumhuri̇yet Başsavciliklari İdarî Ve Yazi İşleri̇ Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ne Dai̇r Yönetmeli̇k  

Yönetmeli̇k Madde 202/6 Taraflar güvenli elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş veya Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait tüm evrakı inceleyebilir, örnek alabilirler. Güvenli elektronik imza sahibi olmayan taraflar sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine ulaşabilirler. 

 

 • UYAP Kurum Portala Giriş  

Mobil imza veya e-imza seçeneklerinden biri seçildikten sonra E devlet kapısı üzerinden giriş yapılır. E devlet kapısından e-imza veya mobil imza ile giriş yapılacak olup e-devlet şifresi seçeneği yoktur.

 

 

 • Giriş butonuna tıklandıktan sonra giriş seçeneklerinden herhangi biri seçilir.  
 • E-İmza Kullanarak : Bilindiği üzere elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.
 • Mobil İmza Kullanarak : mobil imza cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır. UYAP Bilişim Sistemi mobil imza kullanımı için herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Çünkü mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir.  

 • Mobil İmza ve e-imza seçeneklerinden istenilen seçildikten sonra sistem giriş için E-Devlet’e yönlendirme yapmaktadır. E-Devlet üzerinden giriş yapılırken mobil imza veya e-imza ile giriş yapma seçeneklerinden bir seçilerek devam edilir. E-devlet şifresi ile giriş seçeneği yoktur.
 • Giriş tercihine bağlı olarak istenen bilgiler girildikten sonra portala giriş yapılabilir. 
 • Kurumun tarafı olduğu davaları takip edebilmek için ad, soyad ve T.C kimlik numaralarını belirtilen kişilere UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi giriş yetkisi verilmesi mümkündür.

 

 • UYAP Kurum Portal üzerinden kurumların yapabileceği işlemler 
Yapılan İşlemM-İmzaE-İmza
Evrak  takibini yapmak
İcra, hukuk ve idari yargı dosyalarına ödeme yapmak
Kuruma ait dosyaları sorgulamak
Dosyaya ilişkin istatistiki bilgilere ulaşmak
Dosyaların türlerine göre dağılımını görmek
İllere göre dosya dağılımını görmek 
Dosyaya ilişkin hazırlanmış raporlar
Dosya takibi yapmak
Dosya birleştirme talebi
Aktarılan dosya sorgulamak 
Yargıtay dosya sorgulamak 
Dosya raporlamak
E-satış portalı
Duruşma sorgulama
Safahat işlemlerini gerçekleştirmek
Ödeme işlemlerini yapmak
MTS işlemleri

UYAP Kurum Portalını kullanabilmek için Kurumların vekaletnameli avukatlarının dosyaya vekalet sunmuş olması veya sisteme tanımlanmış olmalarına gerek yoktur. 

 

 •  UYAP Kurum Portal’da Yer Alan Başlık ve Bilgiler 
 • Dosya Sorgulama: Yargı birimi, il adı, adliye, dosya türü ve birim seçilerek hakkında bir dava dosyası veya icra takibi olup olmadığı sorgulanabilir, varsa içeriği görüntülenebilir.
 • Dosya Birleştirme Talebi: Kurum Portal Sistemi üzerinde göremediğiniz dava dosyası için, dava dosyasına ait bilgilerinin aşağıda yer alan ilgili alanlardan girişini sağlayarak Kurum Portal Sistemine eklenmesi yönünde talebinizi iletebilirsiniz.
 • Aktarılan Dosya Sorgulama: Bir nedenle birimi ve esas numarası değişmiş olan dosyaların sorgulanması sağlanmıştır.
 • Duruşma Sorgulama: Vatandaşların hakkındaki duruşmaları belirledikleri tarihler arasında sorgulayarak liste şeklinde görebilmesini sağlamaktadır.
 • E-Satış Portalı: E-satış portalı; İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullere ilişkin satış ilanlarının elektronik ortamda yayınlandığı ve bu satış ilanlarının konusu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği sistemdir.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında zamandan ve mekândan bağımsız olarak kişiler, İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan menkul/gayrimenkullere elektronik ortamda satış tarihinden önceki gün saat:  23.59’a kadar teklif  verilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için esatis.uyap.gov.tr internet sitesinde bulunan elektronik teklif sayfasına E İmzalı, Mobil İmzalı veya İmzasız giriş yapmak gerekmektedir.

 • Evrak Doğrulama: Adli mercilerce düzenlenen elektronik imzalı belgelerin altında bir evrak kodu olmaktadır. UYAP’taki bu alana güvenlik kodu ve evrak kodu girişi yapılarak belirli bir evrak hakkında doğrulama test edilebilmektedir.
 • İşlem Bilgileri: Bu alanda taraf olunan dosyaları görüntüleyebilirsiniz. Bu sorguyu belirli tarih aralığında ve İş Emir Numarası ile yapabilirsiniz.
 • Ödeme İşlemi Sorgulama: Belirli tarih arasında UYAP sistemi üzerinden yapılan işlemler sorgulanabilir.
 • Yargıtay Dosya Sorgulama: Yargıtay dosyaların bu menülerden sorgulanması mümkündür. Ancak Yargıtay sorgusu sistem üzerinden yapılmadığından, Yargıtay’ın sayfasına yönlendirme yapılmaktadır.
 • Harç Hesaplama: Hukuk Mahkemelerinde ve birimlerinde yapılabilecek işlemler için yasal harçların hesaplanmasını sağlayan modüldür.
 • UYAP SMS Aboneliği Bu alandan adli süreçlerinizi SMS ile takip edilebilirsiniz. Adli süreci takip etmek için 4060 UYAP SMS servisine abone olabilirsiniz. Böylece dava veya takibinizin her safhası cep telefonunuza otomatik olarak gönderilecektir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sms.uyap.gov.tr/

 • İcra Dosyasına Ödeme Yapmak : UYAP Vatandaş Portalı Bilgi Sistemi aracılığıyla vatandaşlar icra dosyalarına ilişkin dosya hesabını alabilir, kredi kartı (param) ile ya da Vakıfbank üzerinden elektronik ortamda ödeme yapabilirler. 


 • UYAP Kurum Portal’ın Faydaları

Kaynak

 • UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi sayesinde kurumlar, tarafı oldukları davaları bir bütün halinde kolayca takip edebilmektedir. Özellikle çok sayıda dava ve icra dosyası bulunan kurumlar, bu dosyalarını bir bütün halinde tek bir Portal üzerinden takip ederek avukatlarından veya yetkililerinden dosyalarıyla ilgili olarak ayrıca bilgi toplamaktan kurtulmakta, bunun için kullandıkları yazılımlara ayrıca veri girişi yapmalarına ihtiyaç kalmamaktadır.
 •  Yine veri girişi yapmak ve yazılımların idamesi için personel, kırtasiye gibi kaynak harcamasına gerek kalmamaktadır.
 • Kurum yetkililerinin ve avukatların dosyaların takibi ve bilgi toplamak için sık sık adliyelere gitme ihtiyacı ortadan kalktığından kurumlar, bunun için harcadıkları emek, zaman, yol, konaklama vb. masraflardan tasarruf sağlamaktadır. 
 • Bu Portal aracılığıyla, kurumlar, dosyalarıyla ilgili bilgilere sistem üzerinden eriştiklerinden yargı çalışanları kurum, avukat ve yetkililerine bilgi veya fotokopi vermek ve dosya inceletmek için harcadıkları emek ve zamandan tasarruf sağlamakta, bu işler için harcadıkları emek ve mesailerini asıl işlerine ayırabilmekte, adliyelerdeki kalabalık bir nebze de olsa azalmakta, yargı çalışanları için daha sakin ve daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşmaktadır.
 • Kurum Portalı, dosyalarla ilgili olarak UYAP Bilişim Sistemi’nde yapılan ve kaydedilen işlemlerle ilgili bilgilere kurumların anında erişimini sağladığından şeffaflık ve denetim işlevi de görmektedir. 
 • UYAP Kurum Portal’a Başvuru Kaydı İçin Kamu Kurumlarının İzlenmesi Gereken Aşamalar
 • Başvuru elektronik veya mobil imza ile Sisteme Giriş yapılarak gönderilir.
 • Başvurunun sözleşme imzalamaya yetkili Kamu Kurum yetkilisi tarafından yapılması gerekmektedir. (İmza sirkülerinde yetkili kişi tarafından.)
 • Kurumun tarafı olduğu davaları takip edebilmek için ad, soyad ve T.C kimlik numaralarını belirtilen kişilere UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi giriş yetkisi verilmesi için talepli bir dilekçe hazırlanılır. Daha sonra sözleşme hazırlanır (Her sayfası paraflı, son sayfası ise kaşeli ve imzalı iki suret gönderilecektir.) 
 • UYAP Kurum Portal kullanım talepli dilekçe (Elektronik veya Mobil İmzalı) 
 • Kurum Portal kullanımına ilişkin Sözleşme (Elektronik veya Mobil İmzalı) Sözleşme örneği https://kurum.uyap.gov.tr/destek/protokol.pdf bu adreste mevcuttur. Son olarak imza sirküsü veya beyannamesi hazırlanır. 
 • Evrakların ise okunaklı taranmış hallerinin masa üstünde hazır edilmesi ve başvuru işlemlerine geçilmesi gerekmektedir. 
 • Usulsüz olarak yapılan başvurularda her türlü hukuki ve cezai (Sözleşme ve Evraklar üzerinde değişiklik, tahrifatlar v.b şeklinde) sorumluluğun başvuruyu yapana ait olacaktır.
 • UYAP Kurum Portal’a Başvuru Kaydı İçin Özel Kurumlar İzlenmesi Gereken Aşamalar
 • Elektronik veya mobil imza ile Sisteme Giriş yapılarak başvuru gönderilmelidir.
 • Başvurunun İmza sirkülerindeki sözleşme imzalamaya yetkili Şirket müdürü tarafından yapılması gerekmektedir. 
 • Şirketin tarafı olduğu davaları takip edebilmek için isim, soy isim ve T.C. kimlik numaraları belirtilen kişilere; UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi giriş yetkisi verilmesi talepli dilekçe hazırlanır. İmza sirküleri, Kuruluş Gazetesi (Varsa ünvan değişikliği gazetesi), Kurum Portal kullanımına İlişkin Sözleşme (Her sayfası paraflı, son sayfası ise kaşeli ve imzalı iki suret gönderilecektir. Sözleşmenin formatının bozulmaması, açıldığı haliyle yazdırılarak gerekli alanların el ile doldurulması gerekmektedir.) kurum kaydı yapılırken istenen evraklardandır. Şunlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
 • Belgelerden imza sirküleri ve faaliyet belgesinin (veya oda sicil sureti) aslı veya noter onaylı fotokopileri istenmektedir.
 • Sisteme giriş yapacak kullanıcıların elektronik veya mobil imza sahibi olmaları gerekmektedir.
 • Dosya sayısı ve ödeme bilgileri evraklarınızın Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ulaşmasına bağlı olarak mail ile geri bildirim yapılacaktır.
 • Belgeler tamamlandıktan sonra Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
 • Evraklar temin edildikten sonraki adımda, imza sağlayıcı firmalardan elektronik imza veya GMS operatörlerinden mobil imza alarak sisteme kayıt yaptırabilir. Son adımda kurumlar kayıtlı dosya başına yıllık belli bir ücret ödeyerek portaldan faydalanabilir. 
 • Usulsüz olarak yapılan başvurularda her türlü hukuki ve cezai (Sözleşme ve Evraklar üzerinde değişiklik, tahrifatlar v.b şeklinde) sorumluluğun başvuruyu yapana ait olacaktır.


 • Kurum Portal İçin Dosya Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Aşağıdaki cetveli kullanarak kurumunuza ait dosya ücretlerini hesaplayabilirsiniz.

UYAP’a Kayıtlı Dosya Sayısı Dosya Başına Bir Yıllık Ücret: 

 

1000’e kadar→ 10 TL
1001-10.000 arası→ 5 TL
10.001-100.000 arası→ 1 TL
100.001-500.000 arası → 50 Krş
500.001 den sonrası →25 Krş

 

Dosya ücretleri aşağıdaki kriterlere göre hesaplanır:

1- Kapalı dosyalarınız hesaba dahil değildir.

2- Yalnızca aşağıdaki dosya türleri hesaba dahil edilir.

 • İcra Talimat Dosyası,
 • Ceza Dava Dosyası,
 • İdare Dava Dosyası,
 • Kamu Dosyası,
 • Bölge Dosyası,
 • YD İtiraz Dosyası,
 • Hukuk Dava Dosyası,
 • Adli Tıp Dosyası,
 • Vergi Dava Dosyası,
 • İcra Dosyası,
 • İflas Dosyası,
 • İcra İzale-i Şuyu Dosyası,
 • Tereke Dosyası,
 • Hakem Dava Dosyası,
 • Satış Dosyası

3- Sulh Ceza Hakimliği dosyaları UYAP sistemi üzerinden görüntülenemediğinden ücrete dahil edilemez.

 

 • Kurumsal Web Servis 

Bu sistem, Kurum Portal’ın standart hizmetlerine ek olarak geliştirilmiştir. Sadece dosya sayıları belirli limitlerin üzerinden kurumların kullanımına açık olup, bu kurumlara kurumsal Web Servis ile ilave hizmetler sunulmaktadır.

Bu ilave hizmetler:

 • Sınırlı kullanıcı sayısından etkilenmeden dava ve icra dosyalarına ait bilgileri kendi veri tabanlarına ekleyip raporlama
 • Davalarına ait evrak, makbuz gibi UYAP sisteminde oluşturulmuş ya da tarayıcıdan geçirilip UYAP sistemine aktarılmış tüm belgeleri alabilme
 • Ham verileri alıp kendi sistemlerine entegre ederek tüm davalarını daha sağlıklı bir şekilde kontrol edebilmekte ve istedikleri bilgileri raporlayabilme

Kurumsal web servisi; Dosya sayıları kamu kurumları için iki binin (2000), özel kurumlar için dört binin (4000) üzerinde olan, kurumların/şirketler için mevcutur. 

Kurumlar/şirketler kurumsal web servisi kullanarak davalarına ait evrak, makbuz gibi UYAP sisteminde oluşturulmuş ya da tarayıcıdan geçirilip UYAP sistemine aktarılmış tüm belgeleri alabilmektedirler. 

Bu servisi kullanan kurumlar ham verileri alıp kendi sistemlerine entegre ederek tüm davalarını daha sağlıklı bir şekilde kontrol edebilmekte ve istedikleri bilgileri raporlayabilmektedirler. Servis kullanıcı bazlı olmadığı için tüm bilgileri bir kere sistemlerine aldıktan sonra davalarıyla ilgili değişiklikleri servisin sağladığı güncelleme yöntemleriyle kendi sistemlerine online aktarabilmektedirler. Kendi sistemlerinde bu bilgileri istedikleri kullanıcılara açabilmektedirler.

Kurumsal Web Servisi sadece dosya sayıları kamu kurumları için iki binin (2000), özel kurumlar için dört binin (4000) üzerinde olan kurumlar/şirketler kullanabilirler.Kurumsal web servis UYAP sisteminden verilen tüm servisler gibi özel TT VPN (lease line) hat üzerinden verilmektedir. Servisi kullanmak isteyen kurumlar ilk önce test ortamında geliştirme yapmakta ve sonrasında gerçek ortama entegre edilmektedirler. Servis sürekli gelişen bir yapıdadır ve kurumların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir.

 

 • UYAP Kurum Portal Sıkça Sorulan Sorular 
 • Kimler Kurum Portal kullanım başvurusunda bulunabilir?

Başvuru sözleşmesini, imza yetkisi bulunan Kamu Kurum veya Şirket yetkilisi/müdürü tarafından yapılması gerekmektedir. Belirtilen kişiler haricinde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 • Kurum Portal başvuru işlemini nereden yapabiliriz?

Başvuru işlemini https://kurum.uyap.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak ve Başvuru İşlemleri menüsünden gerekli bilgileri doldurarak yapabilirsiniz. Başvuru işlemini tamamlamak için Evrak Gönder butonundan şirketiniz/kurumunuz ile ilgili evrakları göndererek başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Başvuruların fiziki değil, sistem üzerinden yapılması gerekmektedir. 

 • Başvuru işlemi sonrasında sistem ne zaman aktive edilecek? 

Kullanım başvurunuz incelenip değerlendirildikten sonra gerekli işlemler yapılarak başvuruda belirttiğiniz irtibat mail adresine bilgilendirme yapılacaktır. Bu bilgilendirmede dosya sayınız ve tekabül eden ücret ve hesap numarası belirtilecektir. Ücreti yatırmanıza müteakip ertesi gün sistem kullanımınıza açılacaktır. 

 • Kurum Portal’da ne tür bilgilere ulaşılabilmektedir? Ticari faaliyet gösteren özel şirketler veya kamu kurumları UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi üzerinden Türkiye genelinde adli, idari ve icra birimlerinde tarafı oldukları dava dosyalarını sorgulayabilmekte, içeriklerini görüntüleyebilmekte, çıktı alabilmekte ve bu bilgilere ait listelere (istatistiki) ulaşabilmektedirler. 
 • Kurumsal Web Servis hizmetinden kimler faydalanabilir?

Kurumsal web servisin açılma amacı; Dosya sayıları beş binin (5000) üzerinde olan, kurumların/şirketlerin UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemindeki sınırlı kullanıcı sayısından etkilenmeden dava ve icra dosyalarına ait bilgileri kendi veri tabanlarına ekleyip raporlama gibi işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktır. Dosya sayısı belirtilen rakamın altında olan kullanıcılara bu hizmet verilememektedir. 

 • Kurum Portal dosya ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

Kurum Portal web sitesi ana sayfasında bulunan Dosya Ücreti Hesaplama bölümünde de belirtildiği gibi “Kapalı” dosyalar ücrete dahil değildir. Bu menüden örnek dosya hesabını yapabilir, ücret hesaplama kriterlerinin neler olduğuna dair gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Kurum Portal yetkili kullanıcılar menüsü nedir?

Kurum Portal kullanım başvurusunda bulunan kamu kurumu veya özel şirket yetkilisi/müdürü olan kişiye Yönetici yetkisi verilmektedir. Yönetici yetkisi verilen kişi, Kurum Portal’a giriş yapabilmesi için 10 kişiye kadar yetki verebilirmekte ve mevcut yetikiliyi pasif hale getirebilmektedir. Sisteme giriş yapacak kişilere ait tüm sorumluluk ilgili firma veya kuruma aittir.

 • Kurum Portal yetkili kullanıcılar menüsü nedir?

Kurum Portal kullanım başvurusunda bulunan kamu kurumu veya özel şirket yetkilisi/müdürü olan kişiye Yönetici yetkisi verilmektedir. Yönetici yetkisi verilen kişi, Kurum Portal’a giriş yapabilmesi için 10 kişiye kadar yetki verebilirmekte ve mevcut yetikiliyi pasif hale getirebilmektedir. Sisteme giriş yapacak kişilere ait tüm sorumluluk ilgili firma veya kuruma aittir.

 • Kurum Portal Kaydı İçin Adalet Bakanlığıyla Yapılan Sözleşme

Kurum Portal Kullanimina İli̇şki̇n Ücret Ve Di̇ğer Esaslara Dai̇r Sözleşme  

Bu Sözleşmenin konusu; UYAP Kurum Portalı üzerinden ya da UYAP ile Kurum Bilgi Sistemi arasında kurulacak bir veri iletişim bağlantısı sayesinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumun, tarafı olduğu dava ve icra-iflas dosyalarına ilişkin UYAP’ta kayıtlı verilere erişebilmesi ve kullanabilmesi karşılığında alınacak ücret ve diğer esaslarını düzenlemektir.

 • TARAFLAR

Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve …………………………………………………………. kurum/şirketidir. …………………………………………………………. kurumu/şirketi bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır.

 • KONU 

Bu Sözleşmenin konusu; UYAP Kurum Portalı üzerinden ya da UYAP ile Kurum Bilgi Sistemi arasında kurulacak bir veri iletişim bağlantısı sayesinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumun, tarafı olduğu dava ve icra-iflas dosyalarına ilişkin UYAP’ta kayıtlı verilere erişebilmesi ve kullanabilmesi karşılığında alınacak ücret ve diğer esaslarını düzenlemektir.

 • TANIMLAR
 • UYAP: Adalet Bakanlığı ile yargı birimlerinde kullanılan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’dir.
 • Kurum Bilgi Sistemi: Kurumun ve alt birimlerinin kullandığı bilgi sistemidir.
 • UYAP Kurum Portalı: Kurumların, UYAP’ta yer alan ve tarafı oldukları her türlü dava ve icra-iflas dosyalarının bilgileri ile belge içeriklerine elektronik imza veya mobil imza ile çevrimiçi (on-line) erişip inceleyebildikleri bilişim sistemidir.
 • Kurumun tarafı olduğu dava ve icra-iflas takipleriyle ilgili olarak UYAP’a kayıtlı/kaydedilecek dosya, bilgi ve belgelerdir.
 • Erişim: UYAP’a kayıtlı/kaydedilecek verilerin UYAP Kurum Portalı üzerinden sorgulanabilmesi, görülebilmesi, okunabilmesi ve incelenebilmesidir.
 • AMAÇ

UYAP Kurum Portalı üzerinden ya da UYAP ile Kurum Bilgi Sistemi arasında kurulacak entegrasyon ile Kuruma, tarafı olduğu dava ve icra-iflas dosyalarına ilişkin bilgi ve belgelere erişim sağlanması sonucu Kurum tarafından elde edilen faydalar karşılığında bir bedel alınarak tüketilen UYAP kaynaklarının bedelinin karşılanması suretiyle UYAP’ın idamesine katkı sağlanması, bu şekilde sunulan hizmetin gereksiz kullanımlarının önüne geçilmesidir.

 • İDARİ VE MALİ ESASLAR
 • Adalet Bakanlığı, UYAP Kurum Portalı veya UYAP ile Kurumun sistemi arasında kurulacak entegrasyon üzerinden karşı tarafa veri erişimi ve kullanımını sağlaması karşılığında veri erişim şartlarını ve ücret tarifesini her zaman serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Adalet Bakanlığı bu hakkına istinaden ücrete esas verileri ve işlemleri, bunların paylaşım şekil ve şartlarını, bu veriler ve işlemler karşılığında alınacak ücret miktarını ve bu ücretin tahsil şeklini her zaman serbestçe belirleyebilir.
 • UYAP Kurum Portalı üzerinden ya da UYAP ile Kurumun sistemi arasında kurulacak entegrasyon sayesinde Kurum tarafından erişilecek bilgi ve belgeler karşılığında Kurumun UYAP’ta taraf olarak kayıtlı olduğu, her dosya için aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yıllık olarak ücret alınır.

UYAP’a Kayıtlı Dosya Sayısı Dosya Başına Bir Yıllık Ücret

1000 e kadar 10 TL

1001-10.000 arası 5 TL

10.001-100.000 arası 1 TL

100.001-500.000 arası 50 Krş

500.001 den sonrası 25 Krş

 • Ücretlendirme yıllık olarak yapılır ve yıllık tahakkuk eden miktar, kayıtlı dosya sayısı 300’e (üçyüz) kadar olan Kurum için peşin, 300 (üçyüz) ve üzeri kayıtlı dosya sayısı olan Kurum için istenildiği takdirde üçer aylık dönemler halinde, 4 (dört) taksitte dönem başında Adalet Bakanlığının bildireceği hesaba yatırılır. Ancak, ilgili dönem için toplam dosya sayılarında değişiklik olması durumunda, güncel dosya sayısına göre üçer aylık dönemler halinde yatırılacak taksit miktarları yeniden hesaplanacaktır. Ücretin peşin olarak ödenmesi ve ilgili dönem içerisinde dosya sayısı artması halinde, fark ücreti kalan süreye göre hesaplanarak tahsil edilecektir. 
 • Kurumun imzaladığı bu Sözleşme ile yıllık olarak tahakkuk eden ve Adalet Bakanlığı tarafından kendisine bildirilen ücretin tamamını veya dörtte birini (ilk üç aylık döneme ait bedel) bildirilen hesaba yatırdığına ilişkin belgeyi Adalet Bakanlığına ibrazından sonra, Kurumun UYAP’ta kayıtlı verilere erişimi sağlanır.
 • Her üç aylık dönemin sonundan itibaren 10 (on) gün içerisinde sonraki üç aylık döneme ilişkin ücret Adalet Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba yatırılır ve Adalet Bakanlığı tarafından UYAP üzerinden sağlanacak alana Kurum tarafından ödeme bilgileri girilir. Ödemeye ilişkin belge aslı veya internet üzerinden ödenmiş ise çıktısı, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilir. Kurumun UYAP üzerinden sağlanacak alana ödeme bilgilerini girmesi üzerine UYAP’taki verilere erişimi devam ettirilir.
 • Her üç aylık dönemin sonundan itibaren 10 (on) gün içerisinde sonraki üç aylık döneme ilişkin ücret yatırılmamış ise Kurumun UYAP’ta kayıtlı verilere erişimi kapatılır. Kapatma işleminden sonra ücret yatırılması halinde tekrar verilere erişim sağlanabilir. Bu durumda yıllık bedel ile üç aylık döneme ilişkin ücret ve ödemelerde herhangi bir kesinti yapılmaz.
 • Kullanım süresinin bitiminden önce Kurum Portal üzerinden Kuruma bildirimde bulunulur. Bu durumda bir yıllık yeni dönem için ödenecek miktar talep halinde hesaplanarak Kuruma bildirilir. Bu ücretin tamamını veya dörtte birinin bu Sözleşmenin 5.6.maddesinde belirtildiği şekilde 10 (on) gün içerisinde ödenmesi halinde Kurumun UYAP’taki verilere erişimi yukarıda belirtilen şartlarda devam ettirilir. Aksi takdirde erişim kapatılır. Bundan sonra 5.7 maddesinde belirtildiği şekilde hareket edilir.
 • Taraflar, bu Sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Kurumun ücretini yatırdığı dönemin sonuna kadar verilere erişimi sağlanır. Ücret iadesi yapılmaz.
 • Adalet Bakanlığının peşin olarak ücreti yatırıldığı halde herhangi bir sebeple ve 3 (üç) işgününden daha uzun bir süreyle Kurum Portal bilgi sistemine erişim sağlayamaması durumunda Kurum tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshedebilir ve peşin yatırdığı ücretin iadesini isteyebilir. Bu halde 30 (otuz) gün içerisinde ücret Kuruma iade edilir. Bunun dışında Kurum Adalet Bakanlığından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • Verilerin UYAP Kurum Portalı üzerinden Kuruma sunum şekil ve şartları Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Kurum bu sunum şekil ve şartlarını kabul etmediği takdirde bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Başkaca hak talebinde bulunamaz ve fesih tarihinin içinde bulunduğu üç aylık döneme ilişkin ücret dâhil ücret iadesi talebinde bulunamaz.
 • Verilerin UYAP ile Kurumun sistemi arasında kurulacak entegrasyon üzerinden sunulmasına ilişkin şartlar ise Adalet Bakanlığı ile Kurum arasında Adalet Bakanlığının uygun görmesi halinde ayrıca yapılacak bir Protokol ile belirlenir.
 • Adalet Bakanlığı, UYAP Bilişim Sistemi kaynaklarının zorunlu kıldığı hallerde iş bu protokol kapsamında verilen hizmette tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


 •  GİZLİLİK
 • UYAP üzerinden erişilen veriler, ilgili kurumun kendi ihtiyaç ve işlemleri için kullanılır. Hiçbir şekilde başka kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslarla paylaşılamaz ve yayınlanamaz. Veriyi alan Kurum, aldığı verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumakla yükümlüdür.
 • UYAP’tan alınacak verilerin kullanılmasından doğan hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluklar veriyi alan kuruma aittir.


 • SÖZLEŞMEYİ İMZALAMA YETKİSİ VE İSTENEN BELGELER
 • Bu Sözleşmeyi Kurum adına ancak yetkili temsilcisi imzalayabilir. Kurum imzaladığı bu Sözleşme ve Kurum Portal kullanım talebine ilişkin dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri Adalet Bakanlığına vermek zorundadır.
 • UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi kullanımı için şirket yetkilisi imzası ile yetki verilecek kişilerin (en fazla 5 kişi olacak şekilde) ad, soyad ve TC Kimlik numaralarını belirtir dilekçe, 
 • İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, bu Sözleşmenin imzalandığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti, 
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Bu Sözleşmeyi imzalayan temsilcinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti,
 • VERGİ, RESİM, HARÇ, MASRAFLAR VE MUAFİYETLER 
 • Bu Sözleşmenin imzalanmasından doğabilecek bütün vergi, resim ve harçlar ile Sözleşme giderleri Kuruma aittir.
 • İşbu Sözleşme belli veya mahiyetine göre belirlenebilir bir para borcu/parasal değer/rakam içermediğinden ve dolayısıyla damga vergisi matrah tespitine imkân vermediğinden ve Damga Vergisi Kanunu’nun 1 sayılı tablosunda maktu vergi uygulanabilecek kâğıtlar arasında olmadığından damga vergisine tabi değildir.
 • Kamu Kurumları; bu sözleşmenin İdari ve Mali Esaslar başlıklı 5. maddesi ile Sözleşmeyi İmzalama Yetkisi ve İstenen Belgeler Başlıklı 7. maddesinin 1. bendinin b ve c bentleri ve Vergi, Resim, Harç, Masraflar ve Muafiyetler başlıklı 8. maddesinin 1. ve 2. bentlerinden muaftır.
 • İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ

Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri yetkilidir.

 • TEBLİGAT VE İLETİŞİM 

Tarafların Sözleşme süresince tebligatları kabul edecekleri adresleri ve iletişim bilgileri aşağıdadır. Bilgilerin değişmesi halinde, değişiklik 5 (beş) iş günü içinde karşı tarafa bildirilir, aksi takdirde önceki adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. 

ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 448/B PK.06370 Yenimahalle / ANKARA

Faks: (0312) 293 22 22 Tel: (0312) 293 20 00 E-Posta: bidb@adalet.gov.tr

Kurum / Şirketinizin tam ünvanı ile adres ve iletişim (telefon-e-mail /Kaşe ve imza) bilgilerinin sadece kurumunuza ayrılan aşağıdaki alana yazılması zorunludur.

…./…./20…. Şube Md. :

…./…./20…. Tetkik Hakimi :

…./…../20…. Başkan Yrd. :

 • YÜRÜRLÜK

İş bu Sözleşme 4 sayfadan ibaret olup imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. …./…./20..

 

 1. Uyap Kurum Portal İle İlgili Kamu Denetçiliği Kurumunun Kararı

T.C. Kamu Denetçiliği Kurumunun, kendisine yapılan şikayet üzerine verdiği karardan harekele UYAP kurum portalının, ücretli  olmasının nedenleri ve yasal dayanaklarını şu şekilde sıralamak mümkündür; 

 • Çok sayıda dava ve icra dosyası bulunan şirketlerin, bu dosyalarını bir bütün halinde tek bir Portal üzerinden takip ederek avukatlarından veya yetkililerinden dosyalarıyla ilgili olarak tek tek bilgi toplamaktan kurtulduğunu, dosyaların takibi için sık sık adliyelere gitme ihtiyacı ortadan kalktığından hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de bu işler için harcadıkları emek, yol ve konaklama gibi masraflardan büyük tasarruf sağladıklarını, önceden kullandıkları yazılımlara ayrıca veri girişi yapmalarına ihtiyaç bulunmadığını, böylece şirketlerin veri girişi ve yazılımların idamesi için personel ve kırtasiye giderlerinden de tasarruf ettiklerini,
 • UYAP Kurum Portalı üzerinden hizmet sunumunun, Adalet Bakanlığının kamu hizmeti sunma görevinin ötesinde, serbest piyasada ticari faaliyet gösteren şirketlere (özel hukuk tüzel kişilerine) yönelik ekstra bir hizmet olduğunu ve yürürlükteki mevzuata göre Adalet Bakanlığının ticari firmalara internet üzerinden bu şekilde bir hizmet sunma mecburiyeti bulunmadığını, buna karşılık ticari şirketlerin de adalet işlerini hızlı, verimli, etkili ve kolay bir şekilde yürütebilmelerini teminen Adalet Bakanlığının kamu kaynaklarını da kullanarak UYAP Kurum Portalının hizmete sunduğunu, ticari firma sahiplerinin anılan madde çerçevesinde bu hizmeti Adalet Bakanlığının belirlediği şartlarda alıp almama hakkının bulunduğunu, ticari faaliyet gösteren şirketlerin isterlerse adalet işlerini diğer mevcut yöntemlerle takip etmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtmiştir.
 • Özel hukuk tüzel kişileri ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan “Kurum Portal Kullanımına İlişkin Ücret ve Diğer Esaslara Dair Sözleşme” hükümlerinde; Adalet Bakanlığı’nın bu hakkına istinaden ücrete esas verileri ve işlemleri, bunların paylaşım şekil ve şartlarını, bu veriler ve işlemler karşılığında alınacak ücret miktarını ve bu ücretin tahsil şeklini her zaman serbestçe belirleyebilme yetkisinin bulunduğu hususları düzenlenmiştir.
 • Serbest piyasada ticari faaliyet gösteren şirketler tarafından kullanılan UYAP Kurum Portalının ise; sadece tüzel kişiler için tasarlanmış, ekranları ve menüleri firma sahiplerinin işlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için özel olarak geliştirilmiş, dosyaların toplu olarak görülebildiği bir uygulama olduğunu, dolayısıyla bu Portalın UYAP içerisinde bulunmakla birlikte tacirlere has bir uygulama yazılımı olduğunu ve sunduğu hız ve kolaylık nedeniyle şirketlere ayrıca bir katma değer yarattığını, UYAP Kurum Portalı aynı anda çok sayıda raporun sorgulanmasına imkân sağladığından UYAP Bilişim Sistemine büyük yük getirdiğini, bu hizmet nedeniyle kullanılan lisans ücretlerinin arttığını, donanım parkının büyümesine sebep olduğundan sisteme büyük yük oluşturduğunu,  her geçen gün artan firma kullanıcı sayısına göre sistemin güncellenmesi, güçlendirilmesi ve bakımı ile idame hizmetlerinin daha geniş kapsamlı verilmesi gerektiğini, kullanıcı sayısı arttıkça sistem merkezinde kullanılan sunucu ve diğer donanım sayılarının da arttığını, ayrıca sistem merkezinde kullanılan yazılımlar için daha fazla lisans alınması gerektiğini, ticari faaliyet gösteren ve sunulan hizmetler nedeniyle daha çok kazanma olanağına sahip olan kuruluşların kendilerine sunulan hizmetin idamesi için gerekli donanımların alınması ve lisans bedellerinin ödenmesine katkıda bulunmasının hakkaniyet gereği olduğunu, bu portalın ücretsiz sunulması halinde sistemin bakım ve idamesi yapılamayacağından halen sayıları bini bulan ve kaliteli hizmet alan birçok kurumun ciddi mağduriyetler yaşayacağını, hatta bu durumun belirtilen hizmetin verilmesine veya sağlıklı olarak sunulmasına engel teşkil edeceğini belirtmiştir. 
 • Anayasanın 10. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin kanunla aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere kanunlar karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bilindiği üzere; Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10 uncu maddesinin son fıkrasında; “Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmüne yer verilmiş olup, yukarıda yer verilen Anayasa Mahkemesi kararında “kanun önünde eşitlik” ilkesinin mutlak bir eşitlik olmadığını, nitekim durum ve konumlarındaki özelliklere göre bazı kişiler ya da toplulukların farklı kurallara tâbi tutulmasının eşitlik ilkesinin ihlâli sayılamayacağını açıkça belirtmiştir.

Sonuç olarak, özel hukuk tüzel kişileri tarafından isteğe bağlı olarak kullanılan UYAP Kurum Portalında sunulan hizmetlerin, 2992 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle verilen yetkiye istinaden Adalet Bakanı Oluru ile ücretlendirilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı değerlendirilmektedir. Kurumlarının erişimine imkan sağlayacakları bilgi ve belgeler karşılığında ücret talep edip etmemekte serbest oldukları ve erişimine imkan sağlanan yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmayacağı” düzenlemesi gereği ve bu Tebliğe ekli Tarifenin 7 nci maddesi hükümleri ile yukarıda ayrıntılarıyla gösterilen yüksek mahkeme kararlarına göre hukuka aykırı bir yönün bulunmadığı ve bu uygulama ile Anayasanın 10 uncu maddesinde güvence altına alınan “eşitlik ilkesinin” de ihlâl edilmediği anlaşılmakla, somut olayda hukuk ve hakkaniyete aykırı bir uygulamanın gerçekleşmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Yukarıda yer alan gerekçeler ve dosya kapsamına göre ŞİKAYETİN REDDİNE, karar verilmiştir.

 

 

Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

 Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2023-2024