İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin Tanımlar ve Kısaltmalar başlıklı 3.maddesine göre

İnternet alan adı: İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya İnternet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan İnternet protokol adresini tanımlayan adları,
İnternet alan adı sistemi: Okunması ve akılda tutulması kolay olan ve genelde aranan adres sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerle yapılan adreslemede,  karşılığı olan İnternet protokol adresini bulan ve kullanıcıya veren sistemi,
İnternet protokol adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adresi,
.tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi,
 Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşları,

Alan adı uzantılarının anlamı nedir?

.com uzantısı her ne kadar günümüzde her site türü için kullanılsa da aslında ticari siteler için üretilmiş bir alan adıdır. Kendisi ingilizcede “commercial” yani ticari kelimisenin ilk 3 harfinden oluşmaktadır.
.net uzantısı ağ anlamına gelen “network” kelimesinin ilk 3 harfidir. Ne kadar başlangıçta amacı internet omurgası işlevini üstlenen ağları göstermek olsa da bu anlamı kısa sürede unutulmuş her türlü amaç için kullanılabilen bir uzantı haline gelmiştir
.org uzantısı organizasyonlar için kullanılır. İngilizce’de ki “organization” kelimesinin ilk 3 harfinden oluşmaktadır.
.edu uzantısı eğitim anlamına gelen İngilizce “education” kelimesinin ilk 3 harfinden oluşur. Sitenin eğitim kurumlarına ait olduğunu gösterir.
.gov uzantısı Türkçe’de manası devlet olan “government” kelimesinin ilk 3 harfinden oluşmaktadır. Sitenin ilgili ülkenin devlet kurumlarına ait olduğunu gösterir.
.biz uzantısı iş, ticaret anlamına gelen “business” kelimesinden türetilmiştir.
.info uzantısı bilgi anlamına gelen İngilizce “information” kelimesinin ilk 4 harfinden oluşmaktadır.
.mil uzantısı “military” kelimesinin ilk 3 harfinden oluşmaktadır. Alan adının askeri kurumlara ait olduğunu gösterir.