Giriş:

Teknolojinin gelişimiyle birlikte işyerlerinde kullanılan bilgisayarlar, iletişim araçlarına erişimi kolaylaştırmak adına çalışanlara tahsis edilmektedir. Ancak bu durum, işverenin çalışanların özel iletişimini denetleme yetkisi konusunu gündeme getirmektedir. Bu yazıda, Anayasa Mahkemesi’nin işverenin çalışana tahsis edilen bilgisayardaki WhatsApp konuşmalarını okuma yetkisine ilişkin kararını inceleyeceğiz.

 1. Özel Hayatın ve İletişimin Gizliliği Hakkı:

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, her bireyin özel hayatına ve iletişiminin gizliliğine saygı gösterilmesi esastır (Madde 20).
  • İşyerinde çalışanların özel hayatına müdahale, Anayasa’nın bu temel hakkını ihlal edebilir.
 2. İşyerinde Bilgisayar Kullanımı ve Sorumluluklar:

  • İşveren, işyerinde kullanılan bilgisayarları denetleme hakkına sahiptir.
  • Ancak bu denetleme, çalışanların özel iletişimini ihlal etmemelidir.
 3. Anayasa Mahkemesi Kararı (Örnek Karar Numarası):

  • Anayasa Mahkemesi, belirli bir dava kapsamında işverenin çalışana tahsis edilen bilgisayar üzerinden WhatsApp konuşmalarını okuma yetkisini değerlendirdi.
  • Mahkeme, işverenin çalışanın özel iletişimini denetleme konusunda belirli sınırlamalar getirmiş olabilir.
  • İlgili karar, işverenin bu tür durumlarda nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiği konusunda rehberlik sağlamış olabilir.
 4. Çalışan Hakları ve İşverenin Sorumlulukları:

  • İşveren, çalışanların özel iletişimine saygı göstermeli ve özel hayatlarını ihlal etmemelidir.
  • İşveren, bilgisayar ve iletişim araçlarını kullanma politikalarını şeffaf bir şekilde belirlemeli ve çalışanlara açıklamalıdır.
 5. İş Hukuku ve Mahremiyet İhlali:

  • İş Hukuku çerçevesinde, işverenin çalışanın mahremiyetini ihlal etmesi durumunda yasal sonuçlar doğabilir.
  • Çalışanlar, işveren tarafından yapılan denetimlere karşı Anayasa ve iş hukuku kapsamında haklarını savunabilirler.
 6. Öneriler ve Sonuç:

  • İşverenler, bilgisayar ve iletişim araçlarının kullanımına ilişkin politikalarını açık bir şekilde belirlemeli ve çalışanlara iletmelidir.
  • Çalışanlar, özel iletişimlerinin izinsiz okunması durumunda hukuki haklarını bilmeli ve savunmalıdır.
  • İlgili Anayasa Mahkemesi kararı, benzer durumlarla karşılaşan işverenlere rehberlik edebilir.

Bu yazıda, işverenin çalışana tahsis edilen bilgisayardaki WhatsApp konuşmalarını okuma yetkisine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını inceledik. Çalışan hakları ve özel hayatın korunması, işyerindeki bilgisayar kullanımı konusunda dikkate alınması gereken önemli unsurlardır.