Giriş:

Teknolojinin yaygınlaşması, dijital platformların artması, maalesef kadınlara yönelik dijital şiddet vakalarını da beraberinde getirmiştir. Bu yazıda, Türkiye’de kadına yönelik dijital şiddetin hukuki boyutunu çeşitli düzenlemeler kapsamında değerlendireceğiz.

 1. Kavramsal Çerçeve: Dijital Şiddet ve Türkiye’deki Tanımı:

  Dijital şiddet, kadınları çeşitli dijital mecralarda, sosyal medya platformlarında, mesajlaşma uygulamalarında hedef alarak gerçekleşen her türlü zarar verici eylemi içerir. Türkiye’de, Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle dijital şiddet de suç kapsamına alınmıştır.

 2. Türk Ceza Kanunu (TCK) Perspektifi:

  TCK, kişinin dokunulmazlığına ve onuruna zarar veren eylemleri düzenler. Bu bağlamda, şiddetin dijital platformlarda gerçekleşmesi durumunda, hakaret, tehdit, şantaj gibi suçlar TCK kapsamında değerlendirilebilir.

 3. İnternet Ortamında Yapılan Hakaret ve Tehdit Suçları:

  TCK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde, internet ortamında yapılan hakaret ve tehdit suçları, dijital şiddetin önemli bir yönünü oluşturur. Bu suçlara yönelik yaptırımlar, dijital ortamda gerçekleşen şiddetin ciddiyetini vurgular.

 4. Kişisel Verilerin İhlali ve Mahremiyet Suçları:

  Dijital şiddetin bir diğer boyutu da kişisel verilerin izinsiz şekilde paylaşılması veya ifşa edilmesidir. Bu durum, Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde değerlendirilir. Kişisel veri ihlali, ciddi yaptırımlar içerir.

 5. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Bununla Mücadele Hakkında Sözleşme:

  Türkiye, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Bununla Mücadele Hakkında Sözleşme (İstanbul Sözleşmesi) tarafından da bağlıdır. Bu sözleşme, kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kapsar ve dijital şiddeti de içerir.

 6. Kolluk Kuvvetleri ve Hukuki Süreç:

  Dijital şiddet mağdurları, başvurabilecekleri kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili birimler aracılığıyla hukuki süreç başlatabilirler. Bu süreçte mağdurun gizliliği ve güvenliği ön planda tutulur.

Sonuç:

Türkiye’de kadına yönelik dijital şiddetin hukuki boyutu, Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi gibi önemli düzenlemelerle ele alınmaktadır. Ancak, toplumsal farkındalığın artırılması, dijital şiddetin önlenmesi ve mağdurlara destek sağlanması adına hukuki süreçlerin etkin bir şekilde işlemesi kadar önemlidir. Bu noktada, dijital dünyada güvenli bir ortam sağlamak ve dijital şiddeti önlemek adına toplumun her kesiminin sorumluluk alması büyük önem taşır.