Uyap – Ubap ve Eimza kullanımı ile ilgili olarak gerçekleştirilen seminer, 24.03.2012 Cumartesi günü saat:13.30’da Kayseri Civarı Elektrik A.Ş Konferans Salonunda gerçekleştirildi. TBB Başkan Danışmanı Av. Özgür ERALP, TBB Bilgi Güvenliği Danışmanı Dr. Cemal GEMİCİ ve Uyap Uzmanı Ali KOL’un konuşmacı olarak katıldığı seminere meslektaşlarımız büyük ilgi gösterdi.

Seminerde, Uyap Uzmanı Ali KOL, Uyap sistemi ile ilgili genel bilgi, başlangıcından bugüne gelinen süreçte yaşanan gelişmeler, Uyap’ın diğer uluslar arası e-devlet projeleri arasında kazandığı başarılar, Uyap öncesi ve sonrası elde edilen zaman ve parasal tasarruf boyutları ile ilgili geniş bilgiler ve tüm bunlara rağmen yaşanabilecek sıkıntılar karşısında verilen çağrı – destek hizmetleri ile bundan sonra yapılması planlanan yenilikler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

TBB Bilgi Güvenliği Danışmanı Dr. Cemal GEMİCİ konuşmasında, Ubap ve Uyap’ın entegrasyonu ile ilgili mevcut ve yapılmakta olan çalışmalar,Eimzanın uygulama alanları,  TBB’ce hayata geçirilen Ubap- Eimza ve Barokart projelerinin bilgi ve elektronik belge güvenliğinin nasıl sağlandığı,  bilgisayar ve enformasyon çağı olan günümüz dünyasında avukatların,  bilgiye en hızlı ve kolay yoldan ulaşmak  için yapması gerekenler gibi bir çok konuda önemli bilgiler verdi.

Son olarak söz alan TBB Başkan Danışmanı Av. Özgür ERALP ise işlerin en kısa ve kolay şekilde  zaman kaybetmeksizin yapılabilmesi için yürütülmesinde artık teknolojinin en belirleyici unsur olduğunu, bu nedenle de tüm avukatların teknolojik yeniliklere  açık, etkin ve  bilinçli kullanıma hazır olmasının zorunlu hale geldiğini, ayrıca Uyap ve Ubap’ta hayata geçirilmesi yakın ve gelecekte yapılması planlanan uygulamalar hakkında b,ilgiler verdi.

Av.Özgür ERALP konuşmasının devamında Türkiye Barolar Birliğince hayata geçirilen Ubap ve Barokart sistemlerinin, Uyap sistemi ile entegrasyonunun tamamlandığını  belirterek ,Barokart kullanımı,   Eimza ile Uyap üzerinden dava ve takiplerin nasıl açıldığı, Uyap avukat portalı üzerinden dava takibi, evrak gönderme, harç ödeme, iş ve işlemlerin takibi konularında da uygulamalı örnekler verdi.

Seminer sonunda meslektaşlarımız , konuşmacılardan Uyap sistemi ve Eimza kullanımında yaşadıkları sıkıntı ve sorunların çözümüne yönelik cevaplar aldılar.

Seminerin ardından konuşmacılara plaket takdimi yapıldı.

Yaptıkları son derece faydalı ve güzel sunumla bizleri aydınlatan konuşmacılara ve seminere katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz.