LegalTalks Eğitimlerinin Satın Alınmasına İlişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak “SATICI/SAĞLAYICI” sıfatıyla hazırlanmış olup ve ALICI’nın onayına sunulmaktadır. Dijital platforma erişim sağlanabilen her cihazda elektronik olarak onaylanılması halinde sözleşmenin bütün koşulları kabul edilmiş olacaktır. ALICI bu sözleşmeyi onaylamak suretiyle bütün sözleşmeleri okuduğu ve anladığını beyan eder.

1. TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Satıcı Unvanı: LEGALTALKS EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ

Satıcı Adresi GÖKKUŞAĞI MAH. 1204 CAD. ACAR APT BLOK NO: 19 İÇ KAPI NO: 20 ÇANKAYA / ANKARA

Satıcı Vergi Dairesi BAŞKENT VERGİ DAİRESİ

Satıcı Vergi Numarası 6081615058

Mersis No : 0608161505800001

Telefon : (+90)312 475 67 89

E-posta : info@legaltalks.com.tr

(Bundan böyle işbu sözleşmede SATICI olarak anılacaktır) 

SÖZLEŞME BİLGİLERİ

İşlem IP numarası Ödeme Yöntemi:

Sözleşme tarihi: 

İnternet Sitesi : https://legaltalks.com.tr (Bundan böyle işbu sözleşmede “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır)

Sözleşmenin Konusu:

İşbu LegalTalks Eğitimlerinin Satın Alınmasına İlişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin  konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, bu formda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Ödeme

Sözleşmeye konu eğitim modülü hizmetinin ücreti ödeme sayfasında belirtilen kredi/banka kartından ödeme kuruluşu aracılığıyla tahsil edilir. Hizmet bedeli ALICI’nın ödeme ekranında yer alan ve seçmiş olduğu eğitim modülüne özgülenmiş fiyata göre belirlenir.

Eğitim Modüllerinin Ücretinde Değişiklik Yapma Hakkı 

SATICI’nın sonraki satışlarda geçerli olmak üzere eğitim modüllerinin ücretlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

Kampanyalar/Promosyon Kodları

SATICI, kendi belirlediği süreler için eğitimler hakkında Kampanya ve Promosyon Kodu belirleme, kullandırma, değiştirme ve iptal etme hakkını saklı tutar.

Cayma Hakkı

İşbu Sözleşme kapsamında SATICI tarafından sağlanan hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/ğ hükmünde düzenlenen cayma hakkı istisnalarından olan, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar kategorisinde olması sebebiyle ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.   

Fesih Koşulları

Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ya elektronik ortamda teslim edilir ve konuya ilişkin bilgilendirme e-postası gönderilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Teslim edilen ürünün ALICI’dan kaynaklı bir sebeple kullanılamaması SATICI’nın sorumluluğunda değildir, bu sebeple ALICI fesih hakkını kullanamaz.

Eğitim Modülü Hizmetinin Sunulacağı Yer, Zaman ve Sorumluluklar

Eğitim modülü hizmetinin satın alınmasıyla dijital içeriklerin erişime sunulacağı yer https://www.legaltalks.com.tr/ internet sitesidir. ALICI, sözleşmeyi onaylamak ve başarılı ödeme gerçekleştirmek suretiyle satın almış olduğu eğitim modülü kapsamındaki tüm dijital içeriklere ulaşabilir. Ödemenin sistemde kayıtlı ödeme aracından bakiye yetersizliği ve her türlü teknik problem nedeniyle gerçekleştirilememesi durumunda hizmet satışı da geçersiz olduğundan sözleşme kapsamındaki hizmet sunma yükümlülüğü doğmayacaktır. Doğal afet, savaş, siber saldırı, teknik problemler ve her türlü mücbir sebep nedeniyle hizmet kapsamındaki içeriklerden yararlanamamaktan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

Kullanım Koşullarına Aykırılık

ALICI’nın bu sözleşmenin onaylanmasından önce kabul etmiş olduğu ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Kullanım Koşullarına aykırı davranması durumunda SATICI bu sözleşmeyi feshederek hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda SATICI, ALICI’nın hesabını silebilir ve dijital sertifikalar gibi ek kazanımları yeniden görüntülemesini engelleyebilir. Eğitim modülü hizmetinin ALICI’nın kullanım şartlarına ve bu sözleşmeye uygun olmayan eylemleri nedeniyle sonlandırılması durumunda ücret iadesi ve tazminat talebinde bulunulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması

ALICI’nın işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmeti hizmeti satın alması ve sağlanan hizmetleri etkin bir şekilde kullanılabilmesi sırasında kişisel verileri SATICI ile paylaşılır. SATICI, ALICI’nın kişisel verileri işlerken ilgili yasalara, kurul kararlarına ve diğer tüm düzenlemelere uygun hareket eder. ALICI, kişisel verilerin işlenmesi hakkında kapsamlı bilgiye KVKK Aydınlatma Metni ile ulaşabilir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme/Tüketici Hakem Heyeti 

ALICI, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin bütün talep ve şikâyetlerini bu sözleşmenin 15.maddesinde belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla SATICI’ya iletebilir. Talep veya şikâyetlerin sonuçsuz kalması halinde ALICI’nın hukuki uyuşmazlıkların çözümü için Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurma yetkisi saklıdır. Yetkili Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi, SATICI merkezinin bulunduğu yer Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesidir.

Talep ve Şikâyet İçin Satıcı/Sağlayıcı Bilgileri

Satıcı Unvanı: LEGALTALKS EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ

Satıcı Adresi GÖKKUŞAĞI MAH. 1204 CAD. ACAR APT BLOK NO: 19 İÇ KAPI NO: 20 ÇANKAYA / ANKARA

Satıcı Vergi Dairesi BAŞKENT VERGİ DAİRESİ

Satıcı Vergi Numarası 6081615058

Mersis No : 0608161505800001

Telefon : (+90)312 475 67 89

E-posta : info@legaltalks.com.tr

Delil Sözleşmesi

Bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda SATICI’ya ait ticari defter kayıtları, kalıcı veri saklayıcıları, veri tabanları, sunucu ve bilgisayar kayıtları ile bütün elektronik kayıtlar kesin ve tek başına delil teşkil eder. ALICI, sözleşmeyi onaylayarak bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Tebligat

SATICI ve ALICI arasındaki her türlü bildirim ve yazışma sözleşmede yazılı e-posta adresleri aracılığıyla yapılacaktır. Kanunun öngördüğü bildirim şekilleri saklı olup bu madde kapsamında değildir.

Yürürlük

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Sözleşmenin tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Sözleşmenin Geçerliliği

Bu sözleşme 17 maddeden oluşur ve ALICI’nın elektronik ortamda onaylaması ve ödemenin başarılı şekilde gerçekleştirilmesiyle kurulmuş olur. ALICI sözleşmeyi onaylamakla birlikte bütün maddelerini kabul etmiş olur. ALICI sözleşmeyi onayladığında sözleşmenin bir örneği e-posta ile gönderilir.

 

SATICI/SAĞLAYICI   

Satıcı Unvanı: LEGALTALKS EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ

Satıcı Adresi GÖKKUŞAĞI MAH. 1204 CAD. ACAR APT BLOK NO: 19 İÇ KAPI NO: 20 ÇANKAYA / ANKARA

Satıcı Vergi Dairesi BAŞKENT VERGİ DAİRESİ

Satıcı Vergi Numarası 6081615058

Mersis No : 0608161505800001

Telefon : (+90)312 475 67 89