Hükümetin sosyal medyayıyasaklama-sınırlamagirişimi tartışmaları sürerken, bilişim alanındauzmanlaşan avukat Özgür Eralp, mevzuat ışığındainternet kullanma kılavuzu hazırladı. Eralp, ABD’ninkullanıcı bilgilerini ifade özgürlüğü kapsamındavermeyi reddettiğini vurgularken, Twitter, Facebook gibi uygulamalar aracılığıyla hakaretin suç olduğuna, hatta cezanın ağırlaştırılmasının da söz konusu olduğunadikkat çekti.
İnternet aracılığıyla işlenen suçlara ilişkin Eralp’in hazırladığı kılavuzdaöne çıkan soru ve yanıtlardan bazıları şöyle:
* Bulunduğumuz yerdeki cep telefonu ve internet bağlantılarının kasıtlı olarak engellenmesi suç mu? Haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli paracezasına hükmolunur.
* IP numaralarından kişilere ulaşmak mümkün mü? İlgili sitelerkullanıcıların IP numaralarını verirlerse bu IP numaraları sorgulama yapabilmek mümkündür. Ancak kafe vb. yerlerden internetebağlanılması veya hileli yöntemlerle IP numarasının değiştirilmesiylekişilere ulaşabilmek zorlaşmıştır.
* Twitter, Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında hakaret etsem suç olur mu? Ceza hukukunda hakaret vb. suçların internet veya sosyalmedya aracılığıyla işlenmesi kapsam dışında tutulmamıştır. Aksineinternet üzerinden yapılacak bu eylemlerde ağırlaştırıcı hükümlermevcuttur.
* 18 yaşından küçüğüm. İnternetten hakaret edersem cezalandırılır mıyım? Çocukların da cezai ehliyetleri vardır ama 18 yaşından büyükleregöre bu kapsam daha farklı ve sınırlıdır.
* Hakaret ederken kişinin adı soyadını açıkça belirtmedim. Suç oluşur mu? TCY’ye göre hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.
* Birisinin görüntülerini o farketmeden kaydettim ve bunu internette yayınladım. Suç mu? TCY’ye göre kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla dek hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınmasıyla ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Özel hayatına ait görüntü veya sesleri hukuka aykırı ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla dek hapis ile cezalandırılır.
Önlemi almak zorundasınız
* Bir internet sitem var. Burada 3. kişilerin yazdığı yazılardan sorumlu tutulur muyum? İnternet yayınlarına ilişkin yasaya göre içerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.
* İşlettiğim kafede sunduğumuz kablosuz internet yoluyla müşterilerin yaptığı hakaret vb. suçlardan biz sorumlu olur muyuz? Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
 
kaynak : http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=424264&kn=18&ka=4&kb=18