images (1)Bakanlar Kurulunun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yazılı başvurusu üzerine aldığı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının kabulüne ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Ayrıca Türkiye’yi etkileyebilecek tehditlere karşı 7/24 müdahale edecek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kurulacak.

Kararın ekinde yer verilen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nda, bilgi ve iletişim sistemlerinin her geçen gün daha fazla kullanılır hale gelmesiyle bunların güvenliğinin sağlanmasının hem ulusal güvenliğin hem de rekabet gücünün önemli bir boyutu haline geldiği ifade edildi.

Bilgi ve iletişim sistemlerinde bulunan güvenlik zafiyetlerinin, bu sistemlerin hizmet dışı kalmasına ve kötüye kullanılmasına, can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, kamu düzeninin bozulmasına ve/veya ulusal güvenliğin ihlaline neden olabildiğine işaret edildi.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’nin kamu ve özel sektörden gelecek talepler doğrultusunda en az yılda bir kez olmak üzere ulusal düzeyde sağlanacak eşgüdümle yenileneceği belirtildi.

2013-2014 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan stratejik eylemlere yer verilen planda, aynı dönemde ulusal siber güvenliğin sağlanması konusunda gerek kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan gerekse ihtiyaç duyulan alanlarda mevcut eksiklikleri gidermeyi amaçlayan mevzuatın oluşturulması çalışmalarına başlanacağı, bu çalışmaların ceza hukuku, medeni hukuk, idari yargı ve bunlara ilişkin tüm usul hükümlerinin düzenlenmesine destek olacağı bildirildi.

Kısa vadede siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin hızla belirlenmesi, yaşanabilecek olayların etkilerini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve paylaşılması için ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin şekilde çalışacak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu’nun oluşturulacağı kaydedildi.

Ayrıca Türkiye’yi etkileyebilecek tehditlere karşı 7/24 müdahale edecek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile USOM’un koordinasyonunda çalışacak sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) oluşturulacağı belirtildi.

ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK TATBİKATI 2014’TE
Bakanlar Kurulu’nun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısı üzerine aldığı “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı”nın kabulüne ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararın ekinde yer verilen planda, Türkiye liderliğinde ilk Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı’nın Mayıs 2014’te düzenleneceği ifade edildi. Kavram kargaşasının önüne geçilmesi için Türk Dil Kurumu tarafından 2014 yılında siber güvenlik terimleri sözlüğü oluşturulacağı kaydedildi.

Ulusal siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi için kısa vadede tüm kurumlar ve kurumsal bilişim sistemlerinin siber güvenliğini destekleyecek geniş kapsamlı altyapı projeleri gerçekleştireceği dile getirildi.

Orta ve uzun vadede siber güvenlik alanında yeterli sayıda ve yetkin insan kaynağı oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacağı, ilk, orta, lise öğretimi ve yaygın eğitim ile yükseköğretimde siber güvenlik konusunun yer alması için düzenlemeler yapılacağı kaydedildi.

YERLİ ÜRÜNLERE TEŞVİK
Planda, bilişim sistemleri denetçilerinin, teknoloji geliştiricilerinin, sistem yöneticilerinin ve ilgili tüm tarafların siber güvenlik bilincinin artırılması ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmeleri için etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi.

Siber güvenlik bilincini oluşturmak ve geliştirmek üzere tüm vatandaşlara yönelik bir eğitim platformu oluşturulacağı ve bu eyleme hizmet eden girişimlerin destekleneceği, orta ve uzun vadede Türkiye’nin bu konuda sahip olduğu teknik birikim, olanak ve kabiliyetlerin artırılacağı kaydedildi.

Kurumların bilişim sistemlerinde yerli olarak geliştirilmiş ürünleri, yerli ürün olmadığı durumlarda ise yerli güvenlik sertifikalı ürünleri tercih etmelerinin teşvik edileceği duyuruldu.

SİBER OLAYLARDA DELİL İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK
2013-2014 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan 29 eylem maddesinin yer aldığı planda, Adalet, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından siber güvenlik alanında ulusal ve uluslararası mevzuatın inceleneceği ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin tespit edileceği bildirildi.

Siber olayların delillendirilmesi için de bazı bakanlıklar ve kamu kurumları işbirliğinde gelecek yıl Mart ve Mayıs aylarında çalışma yapılacağı kaydedildi.

Planda ayrıca siber tehditlerle ilgili yıllık istatistik üretileceği, siber tehditlerin tespiti için Balküpü Sistemi kurulacağı, siber güvenlik konusunda doktora ve yüksek lisans yapmaları için öğrencilere burs verilmeye başlanacağı da ifade edildi.

kaynak: http://www.ntvmsnbc.com/id/25450250/