6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124/1 maddesine göre beş çeşit ticaret şirketi vardır.

  1. Kollektif Şirketi
  2. Komandit Şirketi
  3. Anonim Şirketi
  4. Limited Şirketi
  5. Kooperatif Şirketi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124/1 maddesine göre kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 42/1 maddesine göre Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 42/2 maddesine göre Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları bulunamaz.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 43.maddesine göre  Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. Ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz.