Letter of intent

Girişimcilik evreninde, yatırımcı ve girişimcinin bağlayıcı olmayan ve antant kalınan koşulları belirttiği, Türkçede “niyet belgesi” karşılığı kullanılan bu mektup, sözleşme aşamasında yol gösterir bir niteliğe sahiptir. Fransızca entente, yani amaç kelimesinden türeyen intent; hem girişimci hem de yatırımcı açısından resmi olmayan hedefleri anlatmak için kullanılır.